Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Marginaltrend pekar uppåt

2018-09-12 18:00
Roland Kasper, vd för Systemair, i fabriken i Skinnskatteberg.

Systemair har inte rosat aktiemarknaden de senaste åren. Det finns dock flera skäl till muntrare miner efter senaste rapporten. Kurspressen har skapat attraktivt ingångsläge i aktien.

KÖP. Aktieägare i ventilationsbolaget Systemair har haft en volatil resa på börsen de senaste åren. Faktum är att aktien i dag är på samma nivå som för fem år sedan. Affärsvärlden analyserade aktien i juni förra året och bedömde då att mycket av den förväntade återhämtningen redan var diskonterad i värderingen. Vårt vänta-råd på nivån 150 kronor blev en fullträff.

En något svagare operativ utveckling än väntat under året kröntes med en vinstvarning inför bokslutet för det brutna räkenskapsåret som presenterades i juni. Allt sammantaget nära nog halverades aktien jämfört med för ett år sedan. Historiskt låga värderingsmultiplar kombinerat med att ett mer positivt operativt momentum som kunde skönjas i första kvartalet har dock skapat ett bra ingångsläge.

Efter ett antal kvartal med svag utveckling finns nu en hel del som talar för att resultatvändningen i första kvartalet är början av en cykel med lönsamhetsförbättringar. Tydligt är att företagsledningen med vd Roland Kasper i spetsen prioriterar lönsamhet före tillväxt och lägger stor kraft på att nå tillbaka till rörelsemarginalmålet 10 procent. Dit är det dock en bit att vandra.

De senaste tio åren har rörelsemarginalen i genomsnitt uppgått till 8,0 procent och till skrala 5,8 procent under de fem senaste åren. Systemair har under en lång tid dragits med sviterna efter storförvärven under åren 2011 till 2014. Framför allt verksamheterna i Tyskland, Frankrike och Italien har varit stora resultatsänken och krävt mycket kraft från management de senaste åren.

Bolaget är en god bit på väg och förra året togs engångsposter på 77 miljoner kronor. Även innevarande år planeras omstruktureringsåtgärder, men i mindre omfattning. Likaså väntas andelen stora projektaffärer minska framöver vilket bör stärka rörelsemarginalen. Systemair har även initierat prishöjningar för att kompensera för ökade råvarupriser. Sammantaget är förutsättningarna goda för en längre period av marginalexpansion. Det är normalt sett en bra period att äga en aktie.

Systemair får dessutom draghjälp av att den underliggande marknadsutvecklingen är fortsatt god. Tillväxten i första kvartalet var goda 10 procent varav 5 procent organiskt. Utropstecken var bland annat att omsättningen i region Västeuropa, som utgör drygt 40 procent av totalen, ökade med 16 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten på 8 procent var överraskande hög och bådar gott för de närmaste kvartalen.

På förvärvsfronten är det relativt lugnt. Under 2017 och 2018 har bolag adderats i Österrike, Sydafrika och Schweiz. I augusti förvärvades en kanadensisk tillverkare som omsätter 70 miljoner kronor. Den historiska förvärvsläxan är att köpa mindre bolag som är i relativ gott skick. Särskilt stora förvärv är dock inte heller aktuellt, givet att Systemair är relativt skuldsatt.

I och med expansionen på allt fler tillväxtmarknader kan Systemair bibehålla en hög tillväxttakt framöver. Dessutom tillkommer regulatoriska krav i EU som ytterligare drivkraft. Affärsvärldens bedömning är att Systemair nu är i början av en turnaround och att aktien är attraktivt värderad. Det kommer dock dröja flera år till marginalmålet 10 procent. Sammantaget ser dock vinsttillväxten ut att övertyga rejält framöver. Värderingen ev/ebit 13,7 respektive 11,0 på våra prognoser för innevarande och nästa år är attraktivt såväl historiskt som jämfört med liknande industribolag på svenska börsen. Aktien är värd 128 kronor, vilket också blir vår riktkurs om ett år.

Roland Kasper, vd för Systemair, i fabriken i Skinnskatteberg.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom