Beijer Alma: Industripärla till rimligt pris

Det välskötta industrikonglomeratet är inte särskilt billigt på börsen. Dotterbolaget Lesjöfors inom fjädrar är visserligen värt att betala en premie för. Men frågan är om det är rätt läge att köpa aktien när det finns tecken på avmattning inom fordonsindustrin i Tyskland och Kina.

Beijer Alma (136 kr) tillhör en ganska liten skara industribolag som imponerar med god tillväxt och stabila tvåsiffriga rörelsemarginaler. Aktien har länge varit dyr men förväntningarna och värderingsmultipeln har kommit ned något de senaste månaderna.

Beijer Alma
Börskurs: 136,00
Antal aktier (miljoner): 60,3
Börsvärde: 8 195 Mkr
Nettoskuld: 440 Mkr
VD Henrik Perbeck
Styrelseordförande Johan Wall
SvD Börsplus huvudscenario
2019E 2020E 2021E
Omsättning 4 700 4 888 5 084
– Tillväxt 7% 4% 4%
Rörelseresultat 658 684 712
– Rörelsemarginal 14,0% 14,0% 14,0%
Resultat efter skatt 485 506 530
Vinst per aktie 8,04 8,40 8,79
Utdelning per aktie 5,50 6,00 6,50
Direktavkastning 4,0% 4,4% 4,8%
Operativt kapital/omsättning 46% 46% 46%
Nettoskuld/EBIT 0,6 0,5 0,3
P/E 16,9 16,2 15,5
EV/EBIT 13,1 12,4 11,8
EV/Sales 1,8 1,7 1,7

Beijer Alma beskrivs kanske bäst som ett industrikonglomerat i miniformat. Koncernen består av tre dotterbolag som beskrivs kort i faktarutan nedan för den intresserade.

Beijer Almas tre dotterbolag

Lesjöfors (60 procent av omsättningen och drygt 80 procent av rörelseresultatet)

Global tillverkare av framför allt fjädrar för industriella applikationer inom exempelvis verkstad, jordbruk, elektronik, kraft samt bygg och anläggning. Tillverkar också chassifjädrar för fordonseftermarknaden som säljs till reservdelsföretag. Företaget är dominerande i Norden och en av de större tillverkarna i Europa och har även sedan ett par år tillbaka verksamhet i USA.

Habia Cable (20 procent av omsättningen och knappt 10 procent av rörelseresultatet)

Är en av Europas största tillverkare av kundanpassade kablar och kablage. Merparten används i högteknologiska applikationer i krävande miljöer – exempelvis extrema temperaturer, radioaktivitet, brand, böjningar eller vibrationer. Tillverkning finns i Sverige, Tyskland, Kina och Polen. Största marknader är Skandinavien, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien och Sydkorea. De största kundsegmenten är telekom, kärnkraft, försvar, verkstadsindustri och offshoreindustrin.

Beijer Tech (drygt 20 procent av omsättningen och knappt 10 procent av rörelseresultatet)

Teknikhandelsverksamhet som säljer förnödenheter, komponenter och maskiner till nordiska industriföretag. Har även mindre del egen tillverkning. Består av nio koncernbolag med sortiment inom flödesteknik, industrigummi, ytbehandling, gjuteri samt stål- och smältverk. Sverige står för 70 procent av omsättningen.

Efter ett par kvartal i rad med stark tillväxt och stigande marginaler blev det ett lite mer snopet slut på 2018. Redan mot slutet av tredje kvartalet pratade bolaget om lägre tempo inom viktiga Lesjöfors. I fjärde kvartalet föll rörelsemarginalen något bland annat då fordonsindustrin i Tyskland och Kina bromsade in vilket gör att bolaget nu behöver anpassa kostnaderna.

Är det början på en avmattning för cykliska Beijer Alma? Det är nog lite tidigt att konstatera det bara av att titta bokslutet men visst är det många bedömare som räknar med att konjunkturen mattas av snarare än stärks ytterligare framöver.

Men i stort är det ännu ett starkt år som Beijer Alma lägger till handlingarna med stark efterfrågan från de flesta övriga kundgrupper och geografier.

BEIJER ALMA Helåret 2018 Helåret 2017
Omsättning 4 409 Mkr 3 972 Mkr
– tillväxt 11% 13%
Rörelseresultat 623 Mkr 528 Mkr
– rörelsemarginal 14,10% 13,30%
Vinst per aktie 7,78 kr 6,45 kr

Lesjöfors inom fjädrar är som sagt det klart viktigaste bolaget och står för 80 procent av resultatet i Beijer Alma-koncernen. Det är riktigt fint bolag som länge presterat 20-procentiga rörelsemarginaler. Konkurrensfördelarna bygger mycket på bolagets breda sortiment och god lagerhållning som möjliggör leveranser i hela Europa inom 24 timmar. Som en av de större tillverkarna är kostnadseffektiv produktion en viktig styrka. Stor del av bolagets fjädrar anpassas dessutom specifikt för varje kund.

De senaste fem åren har Lesjöfors totalt växt med över 50 procent till fortsatt lika höga och stabila marginaler. Bolaget har jobbat med ett antal olika saker:

  • 2014 förvärvade man en fjäderverksamhet från Sandvik i USA och fick då samtidigt in ett nytt teknikområde inom drivfjädrar. Här har bolaget överfört teknik från USA och byggt upp produktionskapacitet i Lettland för att expandera inom samma produkter i Europa och även Asien.
  • Lesjöfors satsar även mer på vågfjädrar som har likartad kraft som traditionella spiralfjädrar men ungefär halva fjäderhöjden, vilket är bra för applikationer där utrymmet är begränsat.
  • Bolaget har även skapat en plattform i Asien med tillverkning i Kina, Singapore och Thailand som gör det lättare att möta asiatiska kunder och europeiska kunder som flyttar produktion till Asien.

Som vi förstår saken ligger alltså förhoppningarna i att fortsätta växa i Nordamerika och Asien medan möjligheterna i Europa där bolaget redan är en av marknadsledarna är mer begränsade. Förvärv är en del av strategin och sådana möjligheter finns givet den låga skuldsättningen. Men bolaget har ingen stark historik av större omdanande affärer utan snarare mindre tilläggsförvärv.

Värt att notera och en tänkbar risk är det generationsskifte som skett i Beijer Alma. Den skickliga affärsmannen och entreprenören Anders Wall som också är största ägare klev 2016 av som ordförande efter 23 år på posten. I dag är det sonen och IT-entreprenören Johan Wall som representerar familjen. 2018 klev även Beijer Almas tidigare vd Bertil Persson av efter 17 år. Kanske än viktigare blir då Kjell-Arne Lindbäck som sedan drygt 20 år tillbaka är vd för Lesjöfors. Men han börjar närma sig pensionsålder så det vore inte förvånande om även han slutar inom några år.

Förhoppningen måste vara att man trots det kan fortsätta i samma spår med fortsatt tillväxt och superstabila marginaler. Vi ser inga tecken på motsatsen men det är något att ha i åtanke.

Vi ser i Beijer Alma en välskött industrikoncern med bra lönsamhet och fortsatta tillväxtmöjligheter. Bolaget klarade sig hyggligt genom finanskrisen och affären inom chassifjädrar som riktar sig mot fordonseftermarknaden bör vara mer konjunkturstabil. Värderingen har kommit ned och direktavkastningen kring 4 procent är hygglig.

Använder vi en ändå ganska hög värderingsmultipel på 13 gånger rörelseresultatet (EV/Ebit) ser vi en okej men inte fantastisk uppsida i aktien på dryga 20 procent. Det är definitivt en aktie värd att hålla koll på – men givet konjunkturrisken räcker det inte för ett köpråd här och nu.

Beijer Almas 10 största ägare Kapital Röster
Anders Wall Stiftelser 13,5% 18,4%
Anders Wall 11,7% 34,8%
SEB Fonder 8,8% 4,5%
Didner & Gerge Fonder 8,2% 4,1%
ODIN Fonder 7,2% 3,6%
Lannebo Fonder 6,2% 3,1%
Swedbank Robur Fonder 4,3% 2,2%
Fjärde AP-fonden 3,6% 1,8%
Fidelity International (FIL) 1,7% 0,9%
Skandia Fonder 1,4% 0,7%
Källa: Holdings
OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här