Micro Systemation: Hack i kurvan?

Kriminalteknologibolaget Micro Systemation har vuxit fint senaste åren. 2018 har det dock gått trögare. Kan tillväxten återigen ta fart under 2019? Och vad händer med lönsamheten?

Micro Systemation (MSAB) utvecklar och säljer lösningar som används för undersökning av mobiltelefoner och andra portabla enheter inom kriminalteknologi. Produkterna används för digital bevissäkring och kunderna utgörs av polis, militär, regeringars säkerhetsavdelningar samt kriminaltekniska lab.

Bolaget har egen etablering i Europa, USA och Asien samt ett utvecklat distributörsnätverk. Visionen är att bidra till ett rättssäkrare samhälle. Koncernen grundades 1984 och börsnoterades 1999. MSAB har ungefär 165 personer anställda. Börsvärdet är cirka 1,1 miljarder kronor.

Återkommande licensintäkter

Ett typiskt startpaket innehåller en licens samt mindre tillhörande hårdvara beroende på produkttyp. Produkter som Kiosk, Tablet och Filed inkluderar en hårdvara (fysisk plattform) med en förinstallerad programvara.

Kostnaderna för att sälja en ytterligare licens eller produkt är i princip försumbar med undantag för vissa produkter som även levereras med någon mindre hårdvara.

Löptiderna för licenserna är normalt sett 1–3 år beroende på kundens önskemål. Där ett år är vanligast. En licens inkluderar uppdateringar under licensperiod. När en licens löpt ut måste kunden förnya för att fortsätta få tillgång till produktuppdateringar.

Produktuppdateringar sker kontinuerligt eftersom telefoner och applikationer ständigt förnyas och påverkar funktionaliteten i programvaran. För att kunderna ska kunna garanteras bästa möjliga funktionalitet behöver de den senaste versionen och därmed en giltig licens. Vilket således är en stark drivkraft för kunder att förnya licensen. Detta ger MSAB en hög andel återkommande intäkter.

Som synes i diagrammet ovan har MSAB historiskt sett uppvisat en fin försäljningsutveckling. Tillväxten har uteslutande varit organisk. Bolagets kärnaffär består huvudsakligen av programvara som licensieras ut till användarna. Bruttomarginalen är därav exceptionellt hög och uppgår till omkring 90 procent. Skalbarheten är således väldigt god med ökad försäljning.

Mellan 2012 och 2014 sjönk rörelseresultatet på grund av investeringarna i organisationen samt att MSAB och huvudkonkurrenten Cellebrite hade en rättstvist som senare slutade med en förlikning.

MSAB har alltså växt bra under de senaste åren och förutsättningarna ser goda ut framöver också.

Marknadstillväxten inom digital bevisföring spås enligt branschbedömare att uppgå till cirka 11 procent årligen mellan 2017 och 2023. Antalet telefonmodeller som behöver hanteras växer hela tiden liksom antalet övriga slags prylar där digital bevissäkring kan krävas, drönare och smarta bilar till exempel. Behovet av MSAB:s teknik borde förbli stort.

Företaget har också en stark ställning i nischen. Egentligen finns endast en stor konkurrent att tampas med, Cellebrite med produkten UFED. Cellebrite är en del av den japanska koncernen Sun Corporation. Frånsett vissa lokala konkurrenter i Kina har vi inte sett nya konkurrenter komma in på marknaden. Att nischen trots allt är relativt liten kan spela en roll men också att inträdesbarriärerna är höga.

MSAB har med andra ord en stark historik och bra förutsättningar framöver, men här och nu är det en handfull lite negativa tendenser som sticker ut i våra ögon:

  • Tveksam tillväxttrend. Intäkterna sjönk 2 procent i lokala valutor under de tre första kvartalen 2018.
  • Bär investeringarna frukt? Nyanställningar och produktutveckling ledde till att rörelsevinsten mer än halverades under de tre första kvartalen 2018.
  • Insideraktivitet. Det var över tre år sedan insiders köpte aktier i bolaget bortsett från inom ramen för incitamentsprogram. Däremot har insiders, som bolagets vd, sålt en hel del.

På den första punkten finns en del förmildrande omständigheter där bland annat en stororder 2017 medförde svåra jämförelsesiffror. Bolagets kunder utgörs av polis, tull, militär samt kriminaltekniska laboratorier. Det innebär också att stor del av intäkterna styrs av budgetar och upphandlingar. Vilka tidvis kan infalla oregelbundet.

Den svaga tillväxten är dock ett orosmoln givet att MSAB verkar i en nisch med hög teknikutveckling. Produkterna kan tappa konkurrenskraft om de exempelvis får svårigheter att utvinna information ur enheter med stark kryptering. Vi noterar att bolaget under 2018 började ingå partnerskap med externa bolag inom dataextraktion (GrayKey inom Apple-telefoner) vilket om man är skeptiskt lagd kan tolkas som en svaghet.

När det gäller de stora investeringarna så är det i sig inte konstigt att de kostar. Tillväxtmodellen, att anställda personal för hög lokal närvaro, är dessutom densamma som tjänat MSAB väl förr. På den här punkten skulle vi ge bolaget lite tid att bevisa sig.

Däremot är det genuint svårt att förstå insiderförsäljningarna som sker när bolaget befinner sig i en svacka både operativt och kursmässigt.

Hur kan man tänka sig att MSAB utvecklas framöver? Nedan finns vårt huvudscenario som bygger på att tillväxten gör comeback i år på basis av de satsningar man gjort, en god marknad och lite enklare jämförelsetal.

MSAB
Börskurs: 59,00 kr
Antal aktier (miljoner): 19,1
Börsvärde: 1 126 Mkr VD Joel Bollö
Nettokassa: 71 Mkr Styrelseordförande Henrik Tjernberg
SvD Börsplus huvudscenario
2017 2018E 2019E 2020E
Omsättning 302 315 362 417
– Tillväxt 24,5% 4,4% 15,0% 15,0%
Rörelseresultat 69 47 67 92
– Rörelsemarginal 22,8% 15,0% 18,5% 22,0%
Resultat efter skatt 53 36 52 70
Vinst per aktie 2,88 1,91 2,70 3,70
Utdelning per aktie 2,20 2,20 2,20 2,20
Direktavkastning 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%
Avkastning på eget kapital 48% 32% 44% 52%
Operativt kapital/omsättning -4% 11% 11% 11%
Nettoskuld/EBIT -1,8 -1,6 -1,2 -1,1
P/E 20,5 30,9 21,9 15,9
EV/EBIT 15,3 22,3 15,7 11,5
EV/Sales 3,5 3,4 2,9 2,5

Om vår prognos blir realitet innebär det att aktien handlas till cirka 11 gånger rörelsevinsten på 2020E. Tar vi en handfull bolag med liknande egenskaper som MSAB så värderas de i snitt till EV/Ebit 15 på innevarande år (se tabell längst ned). Det är också i linje med hur MSAB historiskt värderats.

Vi använder en multipel på EV/Ebit 14 vilket speglar viss rabatt för enproduktsberoendet och att MSAB:s marknad trots allt är begränsad. I detta fall blir avkastningspotentialen kring 30 procent för aktien.

Kan MSAB återgå till gammal god form och växa i storleksordningen 20 procent årligen så skulle aktien kunna vara en dubblingskandidat (optimistiskt scenario).

Osäkerheten är just kring tillväxten. Om försäljningen inte skulle ta fart igen kommer rörelsemarginalen sannolikt fortsätta sjunka med tanke på bolagets växande kostnadskostym (pessimistiskt scenario).

Börsplus slutsats

MSAB framstår som ett bolag med väldigt intressanta produkter som skapar stor samhällsnytta. Största risken är om tillväxten fortsätter att vara låg samtidigt som investeringarna inte ger samma avkastning som förr. Det tar alltid mot att köpa en aktie där siffrorna inte riktigt pekar i den riktning man vill se. Att göra det när inte heller insiders verkar intresserade av att köpa inspirerar ännu mindre. Vi landar i ett neutralt råd.

MSAB tio största ägare Kapital Röster
Pine Valley B.V. 9,96% 6,77%
Swedbank Robur Fonder 7,03% 4,78%
Robert Ahldin 6,67% 8,85%
Handelsbanken Fonder 5,68% 3,87%
Fjärde AP-fonden 4,84% 3,29%
Henrik Tjernberg 4,82% 31,00%
Öhman Fonder 4,64% 3,16%
Humle Fonder 3,78% 2,57%
Micro Systemation AB (publ) 3,67% 2,50%
Berenberg Fonds 3,26% 2,22%
Källa: Holdings

Ägarbild

Styrelseordförande Henrik Tjernberg äger knappt 5 procent av kapitalet och 31 procent av rösterna i MSAB. Styrelseledamoten Robert Ahldin äger drygt 6,5 procent av kapitalet i bolaget. VD Joel Bollö är tjugofemte största ägare med en halv procent av aktierna.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2019E EV / Ebit 2019E EV / Sales 2019E Ebit-marginal 2019E % Årlig omsättningstillväxt 2018-2020 %
MSAB -21,4 18,8 12,3 2,6 21,1 17,8
Formpipe 45,6 21,4 15,4 2,3 14,7 4,7
Enea 30,0 14,3 12,9 2,7 21,0 13,7
Evolution Gaming -4,7 20,2 17,3 6,2 35,7 20,7
CLX 18,5 16,6 15,5 1,1 6,9 14,9
HMS -2,4 26,9 19,4 3,7 19,2 16,6
Genomsnitt 10,9 19,7 15,4 3,1 19,8 14,7
Källa: SvD Börsplus / Factset
Definition Aktiens avkastning 12 månader, inklusive utdelning Börskurs delat på förväntad vinst per aktie för 2019E EV = Börsvärde + Nettoskuld. EBIT = förväntat rörelseresultat 2019E EV = Börsvärde + Nettoskuld. Sales = förväntad omsättning 2019E Förväntad rörelsemarginal 2019E Förväntad årlig tillväxt 2018-2020

FOTNOT: I en tidigare version av denna artikel fanns Vitec med i tabellen ovan. Siffrorna avsåg dock ett annat bolag (Vitec PLC) och var felaktiga. Factset saknar prognoser på Vitec Software varför vi nu exkluderat det bolaget.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.