Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sommarmedvind i Nordiska Värdeportföljen

2018-07-25 10:05

Modellportföljen ökar försprånget mot stark sommarbörs. Vindkraften levererar och kurspressade Pandora har repat sig något.

Sedan senaste uppdateringen för knappt tre veckor sedan har börsen gått urstarkt. Affärsvärlden Analys+ Nordiska Värdeportföljen har dock legat ett snäpp före.

Modellportföljens totalavkastning har repat sig till 14,9 procent (9,2) räknat sedan starten den 15 december i fjol. Det innebär att avkastningsgapet till Stockholmsbörsens OMXSGI index förbättrats till nära 8 procentenheter (dryga 7 procentenheter).

RAPPORTER, RAPPORTER, RAPPORTER

  • Vindkraftsinnehavet Arise (6 procents portföljandel) har presenterat en godkänd rapport där inga nya parker såldes inom projektverksamheten och där den egna samt samägda elproduktionen ger kassaflödesöverskott på dagens el- samt elcertifikatpriser. Aktien har nu på kort tid uppvärderats från en 50 procentig till en 30 procentig egenkapitalrabatt (p/b). Kan Arise sälja av producerande vindparker för i närheten av de nedskrivna värdena skulle dagens rabatt kunna försvinna snabbt. Utan transaktioner är risken dock att aktien harvar runt i ingenmansland tills den expanderande projektaffären bevisat sig. Bolagets vd Daniel Johansson hoppas här kunna sälja projekten Bröcklingeberget (45 megawatt, MW) samt Enviksberget (35 MW) under andra halvåret. Nordiska Värdeportföljen behåller men skulle bli mer övertygade om bolaget även börjar omvandla sina färdigförädlade vindparker till aktieägarvärde.
  • Europris (3 procent) har fått rapportsäsongens svagaste mottagande hittills. Rapportens (1, 2) stora besvikelse var den norska lågpriskedjans jämförbara försäljningstillväxt på negativa -2,9 procent i kvartalet. Bakom siffran fanns bland annat priskonkurrens från dagligvaruhandeln inom hygien samt städ. Därtill backade ebitda-lönsamheten något, både i absoluta tal som i marginal. Kvartalsjämförelsen har stor påverkan från att påsken inföll i olika kvartal mellan åren, och halvårsjämförelsen ser mer godkänd ut. Vid rapporten meddelades även ett återköpsprogram på upp till 2 miljoner aktier, där ett möjligt användningsområde är att delbetala första steget av förvärvet av ÖoB-ägarna Runsvengruppen. Europris har rivstartat och redan köpt in nära 1 miljon av sina aktier. Affärsvärlden kan inte annat än gilla Europris vilja att utnyttja sin låga börsvärdering, på ev/ebit 9 bakåtblickande. Med stark marknadsposition plus optionen att förvärva och konsolidera hela ÖoB till ett lågt framtida pris erbjuder aktien både hängslen och potential framåtblickande.
  • Inte heller Telenor (3 procent) har fallit marknaden i smaken. Här är det inte lika mycket rapporten (1, 2), där den drygt 41 procentiga ebitda-lönsamheten och operatörs- och trafikintäkternas 0,4 procentiga organiska tillväxt i kvartalet förvisso var lite svagare än väntat, utan snarare en konkurrensförändring som tyngde. Det är den norska hemmamarknadens huvudkonkurrent Telia som gått på offensiven genom förvärvet av TDC Norge, inklusive GET. Telenor-vd:n Sigve Brekke ville vid rapportkonferensen ha det till att konkurrenslandskapet inte förändras på det stora hela medan börsen ser signaler om att Telenor utmanas på hemmaplan. Rätt eller fel så är Telenor till ungefär hälften ett ”dolt” tillväxtmarknadscase, genom sina verksamheter mot framväxande asiatiska medelklassbefolkningar. Därtill fortsätter Affärsvärlden att lockas av nedsidesskyddet i en balansräkning full av såväl strategiska operationella postioner som realiserbara tillgångar, däribland fastigheter.
  • Operatörskollegan Millicom (4 procent) mottogs däremot godkänt. Kvartalets ebitda-lönsamhet var som väntat stabil kring knappa 36 procent och intäktstillväxten accelererade. Lönsamhetsprognosen för 2018 står fast och tillväxtprognosen specificerades mot övre delen av tidigare intervall. Därtill ska aktien parallellnoteras i New York under 2019, vilket bör ge fler investerare möjlighet att upptäcka Millicoms växande latinamerikanska kassaflöden. Den bakåtblickande ev/ebitda-värderingen stannar på dryga 4, vilket är lågt, samtidigt som minskande skuldsättning talar för fortsatt stora överföringar till aktieägarna.

HÄNDER I INNEHAVEN

  • Portföljens största innehav Eolus Vind (27 procent) har fortsatt att uppvärderas efter rapporten. En större bolagshändelse sedan dess är försäljningen av Eolus första norska vindkraftspark Stigafjellet. Parkens planerade totala kapacitet är 30 MW och köparen ewz betalar preliminärt 1,36 miljoner euro, motsvarande 14 miljoner svenska kronor, per MW. Det är en bra prisnivå då parkens el ännu inte är försåld. Stora triggers i Eolus framöver besked om den pågående överlämningen av parken Jenåsen (79 MW) samt en potentiell försäljning av den planerade jätteparken Öyfjellet i Norge (maximalt 330 MW).
  • Näst största innehavet Pandora (19 procent) har repat sig något efter en ny period av extrem kurspress kring förra delårsrapporten. Ett av de stora frågetecknen som tvivlarna riktat in sig på är inbromsad tillväxt i Kina. Här har den danska smyckesjätten medgivit att marknadsstrategin misslyckats med att hantera parallellimport från marknader med lägre priser, utöver svarthandeln med kopior som är vardag för i stort sett alla modevarumärkesägare. För att komma tillrätta med parallellimportörerna sänker Pandora nu sina Kina-priser med överlag runt 15 procent. Affärsvärlden bedömer fortfarande att börsen underskattar konkurrensstyrkan i Pandoras varumärkes- och produktionsplattform samt överskattar omställningsriskerna när affären går mot ökad andel egna butiker samt e-handel.
  • Portföljen tecknade som planerat fullt för sina tilldelade teckningsrätter i Allgons nyemission. 6 000 teckningsrätter innebar möjlighet att teckna 7 200 nya B-aktier för 5 kronor styck. Innehavet i Allgon är därefter 13 200 B-aktier, eller motsvarande 6 procent av portföljvärdet. Positionen ligger än så länge back 14 procent. Analys+ ser fortsatt möjligheter till att ”nya” Allgon ska kunna uppvärderas under de kommande kvartalen i takt med att Tele Radio-förvärvet kommer på plats. Allgons nästa delår lämnas i slutet av augusti.
  • Samtidigt har portföljens kassaandel minskat till 5 procent.

Nordiska Värdeportföljen 2018-07-24

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom