Signalerar tillväxt igen

Allgon tillverkar utrustning för att styra kranar och annan industriutrustning mobilt via radio. Corona såg ut att slå hårt mot branschen men kanske var oron överdriven.
På bilden syns radioutrustning från Allgons största dotterbolag Tele Radio som förvärvades 2018.
Allgon
Börskurs: 8,30 kr Antal aktier: 56,2 m
Börsvärde: 467 Mkr Nettoskuld: 217 Mkr
VD: Johan Hårdén Ordförande: Anders Björkman

Allgon (8,30 kr) är ett teknikbolag med bas i Kista som främst tillverkar utrustning för radiostyrning i industriella miljöer. En tillämpning kan röra sig om att styra en byggkran med en trådlös kontrollenhet från dotterbolaget Tele Radio som i bilden ovan. Men tillämpningarna är många.

Nischen växer 10% per år, enligt Allgon som är en global leverantör med bolag i 18 länder. Företaget har också en verksamhet inom antenner för fordonssektorn men radiostyrningen står för 90% av omsättningen.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 575 501 561 600
 – Tillväxt +78,6% -13,0% +12,0% +7,0%
Rörelseresultat 65 23 62 75
 – Rörelsemarginal 11,2% 10,0% 11,0% 12,5%
Resultat efter skatt 42 2 32 42
Vinst per aktie 0,76 0,03 0,57 0,75
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital 14% 1% 10% 12%
Avkastning på operativt kapital 64% 16% 38% 45%
Nettoskuld/EBIT 3,6 10,1 3,6 2,3
P/E 11,0 276,7 14,6 11,1
EV/EBIT 10,6 29,8 11,1 9,1
EV/Sales 1,2 1,4 1,2 1,1
Kommentar: 2020 års resultat belastas av 27 Mkr i nedskriven goodwill. Detta avser verksamhet under avveckling. Exklusive denna var omsättningen 525 Mkr 2019 och rörelsevinsten 64 Mkr.

Förra året skrev vi ett par gånger om Allgon med slutsatsen att detta var en lite underskattad tillväxtaktie. Vi var dock lite oroade kring hur cyklisk efterfrågan var och över bolagets häftigt tilltagna skuldsättning. När Covid-19-krisen slog i mars till slopades köprådet av dessa skäl. Aktien är upp sedan dess. Cirka 15%.

Nu har halvårsrapporten kommit. Kort sagt infriades inte våra farhågor. På sista raden är det inte snyggt med minus 30 Mkr för kvartalet. Men merparten av förlusten hänger ihop med en goodwillnedskrivning på 27 Mkr som i sin tur avser verksamhet under avveckling. Det är förmildrande i sammanhanget.

Ser vi till affärsområdet Radiostyrning, som Allgon satsar på framöver, så föll omsättningen 17% till 96 Mkr (117) och rörelsevinsten var 12,7 Mkr (18,4). En marginal på 13,2% (15,7%). Vi hade gissat att försäljningen skulle falla mer och framför allt att resultateffekten skulle bli ännu större i och med att Allgon har starka bruttomarginaler på 70%.

Visserligen har bolaget haft hjälp av 2,5 Mkr i statliga stöd (permitteringar) men det ändrar inte helhetsbilden – särskilt som en del av dessa medel tillföll bolag under avveckling och inte kom affärsområdet Radiostyrning till del.

Bolaget med VD Johan Hårdén är påtagligt nöjda med utvecklingen. Efterfrågan har ökat i kundledet och även om den inte verkar helt normaliserad nu tidigt i Q3 så är det värsta över. All personal har återgått till 100% arbete och bolaget tänker återuppta sina expansionsplaner:

  • Minst ett nytt dotterbolag ska etableras i en ny geografi innan 2020 är slut
  • Ambitionerna att förvärva fler bolag inom radiostyrning finns kvar

Utvecklingen under krismånaderna visade värdet av den struktur som dotterbolaget Tele Radio byggt upp med lokala etableringar i många länder. Produkter fanns i lager lokalt vilket höll leveransförmågan uppe. Allgon vann även några nya kunder sedan konkurrenter hade svårt att leverera. Det finns flera länder där nyetableringar vore vettiga, som USA och Spanien enligt Allgon.

Det var viktigt för Allgon att bevisa att verksamheten inte klappade igenom under krisen. Bolaget har som sagt en hög skuld i form av ett obligationslån på 270 Mkr som ska refinansieras sommaren 2022. Efter Q2 får vi det till att nettoskulden motsvarar 3,2 gånger rullande rörelsevinst före avskrivningar. Då har sista tilläggsköpeskillingen på 25 Mkr betalats för Tele Radio och då ingår leasingsskuld på 55 Mkr i nettoskuldsiffran. Det är en hög men inte alarmerande skuldsättning.

Under nästa år blir det möjligt att lösa obligationslånet i förtid, utan extra avgifter. Det skulle troligen vara gynnsamt. Dels kan räntan på Stibor+6,75% sannolikt sänkas särskilt om en del av skulden ersätts av banklån. Dels skulle det i god tid föregripa spekulationer om att refinansieringen stöter på problem.

Det är dock en tid kvar till sommar 2021 innan detta kan bli verklighet.

Räknar man med att Allgon återgår till tillväxt så ser det nu bra ut för aktien. Våra antaganden:

  • Tillväxt. Under 2021-22 tänker vi oss att bolaget matchar marknadstillväxten på 10% räknat som ett snitt. Det drivs av tydlig övergång från trådbundna kontrollenheter till radiostyrda vilket känns stabilt.
  • När förlustbolag med 30-40 Mkr nu är avvecklade blir det enklare att nå de 12% vi tidigare skissat på. Allgon redovisade 12,1% för 2019. Viss skalbarhet på tillväxt kommer de ha med sina höga bruttomarginaler och kanske kan koncernkostnaderna bantas lite efter renodlingen? Notera även att 10 Mkr i förvärvsavskrivningar ingår i kostnaderna (=1,9% i marginal). Dessa försvinner efter några år.
  • Värdering. Köper vi att Allgon är ett litet tillväxtbolag så är EV/Ebit 11 inte konstigt. Det motsvarar p/e 15.

Detta ger sammantaget en avkastningspotential på 40%. Vi lutar åt att det är köpvärt. Några saker behöver falla på plats som att tillväxten på allvar måste återvända och Tele Radio behöver gå lika bra nu när sista tilläggsköpeskillingen är betald som tidigare. Vi gissar även att ett VD-skifte på Tele Radio kan bli aktuellt. Den som är lite mer riskvillig kan dock överväga ett köp här.

Tio största ägare i Allgon Värde (Mkr) Kapital Röster
Verdane Capital 154 32,7% 32,7%
Tibia Konsult AB 48 10,2% 10,2%
Bertil Görling 20 4,2% 4,2%
Futur Pension 20 4,1% 4,1%
Avanza Pension 19 4,0% 4,0%
Jan Robert Pärsson 12 2,5% 2,5%
Ola Samelius 12 2,5% 2,5%
AB Jier 8 1,7% 1,7%
Nordnet Pensionsförsäkring 7 1,5% 1,5%
Elvind LCE AB 7 1,5% 1,5%
Källa: Holdings