Airbnb redovisar miljardförlust i första rapporten som noterat bolag

Hemuthyraren Airbnb redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Bolaget, som påverkats negativt av pandemin, redovisar en miljardförlust i sin första rapport som noterat bolag. Aktien steg med 0,3% i efterhandeln efter att ha varit ned med 9% i den ordinarie handeln.
Foto: Gorm Kallestad/TT
Omsättningen sjönk 22,6% till 859 miljoner dollar (1 110). Utfallet kan jämföras med Refinitivs analytikerkonsensus som låg på 748.

Resultat per aktie hamnade på -11,24 dollar. Förlusten var 3,89 miljarder dollar.

Airbnb räknar med att omsättningsminskningen blir mindre mätt som årstakt i det första kvartalet. Bokningarna väntas gå upp mot föregående år, men väntas ligga på en lägre nivå än 2019.

Airbnb, MUSD Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 859 748 14,8% 1 110 -22,6%
Resultat per aktie, USD -11,24

Konsensusdata från Refinitiv