Alcadon minskar omsättningen men ökar rörelseresultatet

Alcadon redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade däremot.
Omsättningen sjönk 6,6% till 95,1 miljoner kronor (101,8).

Rörelseresultatet blev 6,7 miljoner kronor (5,2), med en rörelsemarginal på 7,0% (5,1).

Resultatet före skatt var 5,3 miljoner kronor (3,9).

Resultatet efter skatt blev 4,0 miljoner kronor (3,1), en ökning med 29,0% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,24 kronor (0,18), vilket innebär en ökning med 33,3% mot föregående år.

Bolagets VD Sonny Mirborn skriver i en kommentar att det är uppenbart att pandemin fortfarande påverkar bolagets marknad med förskjutna projekt och viss osäkerhet i slutkundsledet inom flera segment.

”Med ett mer långsiktigt perspektiv ser vi betydande förändringar i konsumtions- och arbetsmönster när digitaliseringen av samhället tagit fart under året. Implikationen blir ett allt större långsiktigt investeringsbehov på marknaden för kabelsystem och fiber”, fortsätter han.

Sammanfattningsvis ser marknadsläget positivt ut på lång sikt med ökade investeringar på marknaden. Man utvärderar fortsatt aktivt ett antal förvärvsmöjligheter.

Alcadon, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 95,1 101,8 -6,6%
Rörelseresultat 6,7 5,2 28,8%
Rörelsemarginal 7,0% 5,1%
Resultat före skatt 5,3 3,9 35,9%
Nettoresultat 4,0 3,1 29,0%
Resultat per aktie, kronor 0,24 0,18 33,3%