Alibaba och JD.com satte nya försäljningsrekord under Singles Day

Kinas två stora e-handelsbjässar Alibaba och JD.com satte nya försäljningsrekord under årets Singles Day-event.
Foto: TT
Alibabas försäljning för de elva dagarna fram till och med eventet, som varje år hålls den 11 november, uppgick till 498,2 miljarder yuan, motsvarande 649 miljarder kronor. Det är en nästan fördubbling från fjolårets 268,4 miljarder yuan.

JD.coms försäljning uppgick till 271,5 miljarder yuan, motsvarande 353 miljarder kronor, och var därmed långt över fjolårets 204,4 miljarder yuan.

Den totala försäljningen på alla e-handelsplattformar under själva 11 november uppgick till 332,87 miljarder yuan. Det är en minskning från fjolårets 410,1 miljarder yuan, enligt data från Syntun.

Inför eventdagen hade de kinesiska teknikbolagen, inklusive Alibaba och JD.com, tappat mycket på nya konkurrensregleringar. Men på torsdagen verkade en återhämtning ha tagit vid. Alibaba var upp cirka tre procent i Hongkong medan JD.com avancerade över sju procent på samma börs.