Amasten ökade förvaltningsresultatet rejält

Fastighetsbolaget Amasten redovisar betydligt högre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med föregående års period. Även hyresintäkterna fick sig ett ordentligt lyft.
Hyresintäkterna uppgick till 111,3 miljoner kronor (70,4), en ökning med 58,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 59,6 miljoner kronor (35,3), en ökning med 68,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 33,4 miljoner kronor (11,8).

”För andra kvartalet redovisar Amasten ett förvaltningsresultat om 33 miljoner kronor som är 184 procent bättre än för samma period föregående år. Amasten kommer att i framtiden att ha återkommande resultatförbättringar tack vare investeringar i form av förvärv, lägenhetsrenoveringar och vår produktion av Riki-lägenheter”, säger vd Jan-Erik Höjvall i rapporten.

Resultatet efter skatt blev 33,7 miljoner kronor (12,3).

Resultat per aktie hamnade på 0,05 kronor (0,04), vilket innebär en ökning med 25,0 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 6,90 kronor (6,03).

Amasten, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Hyresintäkter 111,3 70,4 58,1%
Driftöverskott 59,6 35,3 68,8%
Förvaltningsresultat 33,4 11,8 183,1%
Nettoresultat 33,7 12,3 174,0%
Resultat per aktie, kronor 0,05 0,04 25,0%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 6,90 6,03 14,4%