Arbetslösheten överraskar positivt

Arbetslösheten i augusti kom in lägre än väntat, skriver Nordeas senioranalytiker Susanne Spector och ser siffrorna som en bekräftelse på att arbetsmarknaden nu återhämtat sig.

Den säsongsrensade arbetslösheten sjönk till 9,1 procent från 9,2 procent i juli. Detta var betydligt under Riksbankens prognoser för tredje kvartalet som ligger på 9,6%.  Även sysselsättningen visade viss återhämtning och var ned 1,0 procent i årstakt. Det visar siffror från SCB.

“Dagens siffror bekräftar att arbetsmarknaden återhämtar sig, till och med snabbare än vi hade väntat oss,”, skriver Nordeas senioranalytiker Susanne Spector.

Siffrorna minskar även sannolikheten för ytterligare stimulanser från Riksbanken i närtid, tror banken, som emellertid tror att ett lönetryck ligger långt in i framtiden.

Även Handelsbanken noterar att arbetslösheten kom in lägre än väntat, men trots tecken på en stabilisering väntar sig banken att arbetslösheten kommer att öka måttligt under det andra halvåret. Dock noteras att riskerna för prognosen om att arbetslösheten toppar runt 9,5-10,0% drar åt nedsidan.