Atvexa ökar omsättning och rörelseresultat

Utbildningsbolaget Atvexa redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
Atvexa
Atvexa är en skolkoncern med fokus på förskolor. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT NYHETSBYRÅN
Omsättningen steg 15,2% till 530 miljoner kronor (460).

Rörelseresultatet blev 34 miljoner kronor (21), med en rörelsemarginal på 6,4% (4,6).

Resultat per aktie hamnade på 1,72 kronor (0,72), vilket innebär en ökning med 138,9% mot föregående år.

Barn och elever i verksamheten ökade med 13,9% till 14 881 i snitt (13 069).

Bolaget har delvis gynnats av coronapandemin då personalen försöker minimera antalet vikarier för att minska smittspridningen. En temporär kostnadssänkande effekt har också erfarits genom inställda resor, träffar med mera.

Atvexa uppges fortsatt se över nya möjliga förvärv, och har har haft intressanta samtal med ägare till fina verksamheter.

Atvexa, Mkr Q2-2020/2021 Q2-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 530 460 15,2%
Rörelseresultat 34 21 61,9%
Rörelsemarginal 6,4% 4,6%
Resultat per aktie, kronor 1,72 0,72 138,9%