Autoliv ökade rörelseresultatet mer än väntat

Fordonssäkerhetsbolaget Autoliv redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg rörelseresultatet.

Omsättningen steg 0,4% till 2 037 miljoner dollar (2 028). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 013. Den organiska tillväxten var 0,4%.

Kundernas orderaktivitet för framtida modeller var som väntat låg i kvartalet, eftersom över hälften av årets ordrar förväntas läggas i det fjärde kvartalet, skriver bolaget i rapporten.
% (7,6).

Justerat rörelseresultat utföll på 206 miljoner dollar (182,5), väntat var 155, med en justerad rörelsemarginal på 10,1% (9,0). Den justerade rörelsemarginalen är den näst högsta för ett tredje kvartal på ett decennium.

Resultatet efter skatt blev 99 miljoner dollar (86).

Justerat resultat per aktie blev 1,48 dollar (1,30).

Det operativa kassaflödet var 352 miljoner dollar (195).

För helåret 2020 spår bolaget 14,5% försäljningsminskning. Organiskt spås en nedgång med 13% i försäljningen och den justerade rörelsemarginalen spås ligga på 6%.

“Andra kvartalets historiskt kraftiga efterfrågefall följdes av en snabbare än väntad återhämtning i det tredje kvartalet, med de utmaningar som följde i att hantera leverantörskedjan på ett säkert och effektivt sätt. Kvartalet startade svagt och volatilt men blev gradvis allt starkare och stabilare och vi lyckades nå förbättrad försäljning, vinst och kassaflöde jämfört med tredje kvartalet 2019”, säger VD Mikael Bratt i en kommentar.

Han säger vidare:

“Jag är nöjd med att vår organiska försäljningstillväxt överträffade den globala fordonsproduktionen med nästan 5 procent och att vi överträffade fordonsproduktionen i alla större regioner. Understödd av färska produktlanseringar räknar vi med att tillväxtgapet mot fordonsproduktionen ökar ytterligare i det fjärde kvartalet, och att vi för helåret överträffar fordonsproduktionen med cirka 6 procentenheter”.

Autoliv, MUSD Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 037 2 013 1,2% 2 028 0,4%
Rörelseresultat 175 144 21,5% 153,8 13,8%
Rörelsemarginal 8,6% 7,2% 7,6%
Rörelseresultat, justerat 206 155 32,9% 182,5 12,9%
Rörelsemarginal, justerad 10,1% 7,7% 9,0%
Nettoresultat 99 86 15,1%
Resultat per aktie, USD 1,12 0,98 14,3%
Resultat per aktie, justerat 1,48 1,30 13,8%

Konsensusdata från Factset    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här