Bättre än väntat från Bravida

Installationsbolaget Bravida redovisade högre intäkter och resultat i första kvartalet 2020 jämfört med analytikernas förväntningarna.
Bravida är erbjuder helhetslösningar inom installation och service för fastigheter.
Nettoomsättningen steg 7,7 procent till 5 401 miljoner kronor (5 013). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 132 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 2 procent (5).

Ebita-resultatet uppgick till 272 miljoner kronor (251), med en ebita-marginal på 5,0 procent (5,0).

Rörelseresultatet blev 271 miljoner kronor (250), väntat rörelseresultat var 260 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 5,0 procent (5,0).

Resultatet före skatt var 250 miljoner kronor (227), analytikerkonsensus låg på 244 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 196 miljoner kronor (178), analytikerkonsensus var på 189 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 0,97 kronor (0,88).

Orderingången sjönk med 11 procent till 5 732 miljoner kronor (6 465). Orderstocken steg med 11 procent till 14 985 miljoner kronor (13 474).

Fyra förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på 239 miljoner kronor. Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 560 miljoner kronor (414).

Bravidas första kvartal 2020 karaktäriserades av organisk tillväxt, god orderingång och ett starkt kassaflöde. Covid19-pandemin har än så länge haft en begränsad effekt på koncernen som helhet. Dock har några enskilda avdelningar påverkats och marknadsutsikterna är osäkra.

Bravida finns på ett 160-tal orter i Norden och har fler än 55 000 kunder inom olika segment.

Serviceintäkterna, som är återkommande, steg med 11 procent i första kvartalet.
Serviceverksamheten uppgick till 46 procent (45) av den totala nettoomsättningen.

– På grund av pandemin våren 2020 är marknadsutvecklingen osäker. I detta läge känns det mycket bra att ha en god orderstock, ett starkt kassaflöde och en stark balansräkning. För att ytterligare stärka vår likviditet har Bravida i april tecknat ett nytt ettårigt kreditavtal på 500 miljoner kronor. I dessa tider är det särskilt viktigt att fokusera på marginal före volym. Det kommer alltid att uppstå affärsmöjligheter och då står vi väl förberedda att ta hand om dem. Vårt viktigaste fokus närmaste tiden är att säkerställa viktiga leveranser till våra kunder utan att riskera våra medarbetares hälsa, kommenterar vd Mattias Johansson i delårsrapporten.

Bravida, Mkr Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019 Förändring
Orderingång 5 732 6 465 -11,3%
Nettoomsättning 5 401 5 132 5,2% 5 013 7,7%
EBITA 272 251 8,4%
EBITA-marginal 5,0% 5,0%
Rörelseresultat 271 260 4,2% 250 8,4%
Rörelsemarginal 5,0% 5,1% 5,0%
Resultat före skatt 250 244 2,5% 227 10,1%
Nettoresultat 196 189 3,7% 178 10,1%
Resultat per aktie, kronor 0,97 0,88 10,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet 560 414 35,3%

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här