Bergman & Beving ökar omsättning och och vinst

Teknikhandelsbolaget Bergman & Beving redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten ökade.
Omsättningen steg 0,1 procent till 1 014 miljoner kronor (1 013).

Ebita-resultat blev 81 miljoner kronor (66), med en ebita-marginal på 8,0% (6,5).

Resultatet efter skatt blev 50 miljoner kronor (40). Resultat per aktie hamnade på 1,90 kronor (1,50).

Bergman & Beving, Mkr Q2-2021/2022 Q2-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 1 014 1 013 0,1%
EBITA 81 66 22,7%
EBITA-marginal 8,0% 6,5%
Nettoresultat 50 40 25,0%
Resultat per aktie, kronor 1,90 1,50 26,7%