Besqab höjer utdelningen

Besqab redovisar ett resultat före skatt på 92 miljoner kronor (28) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet blev 93 miljoner (29), vilket gav en marginal på 28,0 procent (11,3).

Resultatet efter skatt blev 92 miljoner (27), motsvarande 5,95 kronor per aktie (1,74).

Intäkterna uppgick till 333 miljoner (253).

Ovanstående siffror avser IFRS, en internationell redovisningsstandard. Besqab anser att dock att segmentsredovisningen, vars siffror redovisas nedan, ger en mer rättvisande bild av bolagets verksamhet. Skillnaden är att alla projekt, med segmentsredovisning, vinstavräknas successivt och att klyvningsmetoden används för samriskprojekt.

Intäkterna var enligt segmentsredovisningen 388 miljoner (266), rörelseresultatet 93 miljoner (30) och rörelsemarginalen 23,8 procent (11,3).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 på 5,00 kronor per aktie (2,25).

 

 



OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.