Besqab sänker utdelningen rejält

Bostadsutvecklaren Besqab redovisar lägre intäkter och en kraftig nedgång i resultatet i fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol. Bolaget sänker utdelningen rejält.

Nettoomsättningen sjönk till 328,8 miljoner kronor (451,1), en minskning med 27 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 8,9 miljoner kronor (117,7), med en rörelsemarginal på 2,7 procent (26,1). 

Resultatet före skatt var 8,3 miljoner kronor (117,2). 

Resultatet efter skatt blev 9,4 miljoner kronor (112,1). Resultat per aktie hamnade på 0,62 kronor (7,28), vilket innebär en minskning med 91 procent mot föregående år. 

Besqab föreslår att utdelningen sänks med drygt 60 procent till 2,50 kronor per aktie (6,50).

Under fjärde kvartalet produktionsstartades 160 bostäder vilket summerar till 307 produktionsstartade bostäder, inklusive vård- och omsorgsbostäder, under helåret 2018. Under året såldes 186 bostäder varav 73 bostäder under fjärde kvartalet. Utöver det har bolaget sålt nio tomter i Uppsala med byggrätt för småhus.

Besqab adderade under året addera omkring 150 byggrätter till portföljen, genom en markanvisning i Hagastaden i Stockholms innerstad. Beräknad sälj- och produktionsstart sker under 2020. Bolaget hade 724 bostäder i pågående produktion den 31 december 2018. 
Av dessa bostäder var 56 procent bokade eller sålda, varav 54 procentenheter avser sålda bostäder och 2 procentenheter avser bokade bostäder. Av de bostäder som färdigställts under 2018 var endast en bostad osåld per den 31 december, vilken är upptagen i balansräkningen. Byggrättsportföljen består nu av omkring 3 700 byggrätter. 

“De underliggande marknadsförutsättningarna är goda med hög sysselsättning, låga boräntor och efterfrågan på bostäder i våra regioner. Bankernas ökade kreditrestriktioner i kombination med det stora bostadsutbudet har dock fortfarande en bromsande effekt. Vi tror därför på relativt stabila bostadspriser framöver, med lokala variationer”, kommenterar vd Anette Frumerie i bokslutskommunikén. 

“Vi inleder nu ett år där vi fyller 30 år. Vi står väl rustade med en stark finansiell ställning, en attraktiv byggrättsportfölj och ett konkurrenskraftigt bostadserbjudande. Vår strategi och affärsmodell med nischade bostäder till rätt priser i fina lägen ger goda förutsättningar att ta marknadsandelar”, avslutar Anette Frumerie.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här