Biogaia vinstvarnar

Bioteknikbolaget Biogaia har påverkats negativt av covid-19 under tredje kvartalet och försäljning och resultat har fallit. Bolaget räknar också med lägre än väntad försäljning i fjärde kvartalet.
Under 2019 lanserade probiotikabolaget BioGaia produkten Osfortis, som sägs förebygga benskörhet.
Biogaias försäljning är i de flesta länder beroende av att läkare och apotekare rekommenderar sina patienter att använda Biogaias produkter. På grund av covid-19-situationen har Biogaias distributörers säljstyrkor inte i samma utsträckning som tidigare haft möjlighet att besöka läkare och apotekspersonal i de flesta marknader där Biogaia är verksam. Biogaia bedömer därför att försäljning och resultat kommer påverkas negativt i både kvartal tre och kvartal fyra 2020.

För det tredje kvartalet beräknas försäljningen uppgå till cirka 132 miljoner kronor (167,1). Omkring 6 miljoner kronor av den minskade försäljningen förklaras av negativa valutaeffekter.

Rörelseresultatet förväntas uppgå till cirka 27 miljoner kronor (49,5).

“Det är för tidigt att uttala sig om försäljningen för kvartal fyra men vi bedömer att försäljningen kommer att vara lägre än förväntat även i det fjärde kvartalet”, uppger bolaget i pressmeddelande.

Bolagets vd Isabelle Ducellier uttalar sig:

“Den minskade försäljningen är naturligtvis mycket olycklig, men vi bedömer att den är relaterad till covid-19 och att detta inte påverkar våra långsiktiga förväntningar. För att minska resultateffekten ser vi över våra kostnader för att delvis kompensera för försäljningsminskningen.”

Under första halvåret ökade försäljningen med 9 procent och rörelseresultatet med 25 procent.

Delårsredogörelsen för tredje kvartalet kommer den 23 oktober.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här