Biotage förvärvar brittiska ATDBio för en halv miljard kronor

Bioteknikbolaget Biotage förvärvar brittiska ATDBio för cirka 45 miljoner pund, motsvarande cirka 534,4 miljoner kronor, på en skuldfri och kontantfri basis. Det framgår av ett pressmeddelande.
Biotage finansierar köpet genom befintlig kassa, revolverande kreditfacilitet och nyemission av stamaktier. Emissionen omfattar 781 991 nya aktier till ett värde av cirka 190 miljoner kronor.

ATDBio är specialistexperter inom storskalig DNA- och RNA-oligonukleotidproduktion. Enligt Biotage kommer bolaget att påtagligt bredda och stärka dess roll som ledande leverantör av verktyg och tjänster inom life science och impact tech.

ATDBio grundades 2004 och hade förra året en nettoomsättning på cirka 3,5 miljoner pund med ett rörelseresultat på cirka 1,0 miljoner pund.