Bures substansvärde stiger

Investmentbolaget Bure redovisar minskande intäkter under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan men kraftigt förbättrat resultat till följd av bra utveckling bland portföljbolagen.
Henrik Blomquist.
Bures substansvärde uppgick till 230,6 kronor aktien i det tredje kvartalet. Vid årsskiftet var substansen värd 196,6 kronor per aktie.

De totala intäkterna uppgick till 60,7 miljoner kronor (79,9).

Rörelseresultatet blev 2 521 miljoner kronor (367,3).

Resultat före skatt blev 2 515 miljoner kronor (367,8).

Nettoresultatet blev 2 515 miljoner kronor (367,8).

Resultatet per aktie blev 33,9 kronor (5,33).

”Under tredje kvartalet såg vi en stark värdeutveckling i merparten av portföljbolagen, trots pågående pandemi med fortsatta restriktioner och lägre ekonomisk aktivitet. Den noterade portföljen ökade med ca 2 500 miljoner kronor eller 22%. Denna uppgång återspeglades även i Bures substansvärde per aktie som totalt steg med 17,7% under kvartatalet”, det skriver VD:n Henrik Blomquist.

Under kvartalet har Bure bland annat investerat 32 miljoner kronor i Xvivo Perfusion genom en riktad nyemission för att finansiera ett förvärv.

Bure, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Intäkter 60,7 79,9 -24,0%
Rörelseresultat 2 521 367,3 586,4%
Resultat före skatt 2 515 367,8 583,8%
Nettoresultat 2 515 367,8 583,8%
Resultat per aktie, kronor 33,9 5,33 536,0%