Carnegie: Övertygande historik av förvärv och vinsttillväxt – köp

En låg värdering och oförtjänt rabatt relativt jämförbara bolag lockar, skriver Carnegie.

Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing är välskött med en stark position på tätskiktsmarknaden, och har genom organisk tillväxt genererat robusta kassaflöden som har använts för att finansiera förvärv, skriver Carnegie som i sitt “veckans aktiecase” noterar att bolaget “förtjänar en högre värdering baserat på bolagets framgångsrika historik av förvärv och vinsttillväxt”.

Bolaget har stor exponering mot renoveringsmarknaden, som utgör drygt 60 procent av omsättningen, vilket har en stabiliserande effekt på resultatutvecklingen. Bolaget ses dessutom gynnas kortsiktigt av lägre råvarupriser.

En hög free cash flow-yield går, förutom till nya förvärv, även till en generös utdelning på minst 50 procent av nettovinsten, vilket just nu motsvarar en attraktiv direktavkastning på knappt 6 procent. Skuldsättningen bedöms hamna en bit under bolagets finansiella mål, vilket innebär att nya förvärv kan bli aktuella nästa år.

“Vår riktkurs 95 SEK motsvarar EV/EBIT 11x på 2020 års prognoser, vilket är i linje med jämförbara bolag i Norden och en liten premie jämfört med internationella dito. NWP:s övertygande historik av förvärv och vinsttillväxt motiverar en högre värdering”, skriver Carnegie som rekommenderar köp med en riktkurs på 95 kronor.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.