Cavotec minskar omsättningen och nettoresultatet

Verkstadsbolaget Cavotec redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoresultat visade en förlust mot föregående periods vinst.
Omsättningen sjönk 15,7 procent till 40,3 miljoner euro (47,8).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 miljoner euro (5,6), med en justerad rörelsemarginal på 2,5% (11,7).

Resultatet efter skatt blev -4,7 miljoner euro (1,8). Företagets resultat tyngs av 1,9 miljoner euro i engångskostnader.

Resultat per aktie hamnade på -0,05 euro (0,019).

Orderstocken sjönk med 7,2 procent till 85 miljoner euro.

Cavotec-chefen Mikael Norin skriver i rapporten att den andra vågen av pandemin senarelade beslut kring projekt på bolagets marknader. Trots detta förbättrades resultatet något jämfört med det tredje kvartalet, uppger han vidare. Säljcykeln är längre än normalt för bolaget.

”Även om vi har sett att marknadsutmaningar påverkar intäkterna på kort sikt, så kommer vi att fortsätta investera i vår marknadsposition. Vi ska förberedas för den förväntade återhämtningen och tillväxten på våra marknader”, skriver Norin. Han uppger vidare att bolaget är väl positionerade för att fullt ut kunna utnyttja en eventuell ökning i efterfrågan när allt normaliseras.

Cavotec, MEUR Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 40,3 47,8 -15,7%
Rörelseresultat, justerat 1 5,6 -82,1%
Rörelsemarginal, justerad 2,5% 11,7%
Nettoresultat -4,7 1,8
Resultat per aktie, EUR -0,05 0,019