Concentric minskar omsättningen

Verkstadsbolaget Concentric minskar omsättningen men ökar vinsten i det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 566 miljoner kronor (603), en minskning med 6 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 126 miljoner kronor (120), med en rörelsemarginal på 22,3 procent (19,9). 

Resultatet efter skatt blev 94 miljoner kronor (89), en ökning med 6 procent mot föregående år. 

Resultat per aktie hamnade på 2,43 kronor (2,26), vilket innebär en ökning med 8 procent mot föregående år. 

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 102 miljoner kronor (111).

Concentric tittar på potentiella förvärv utan att nämna något specifikt bolag. 

”Den underliggande orderboken är fortsatt stark och orderingången under första kvartalet tyder på att omsättningen under det andra kvartalet 2019 kommer att bli i stort sett densamma som under det första kvartalet. Marknadsstatistiken indikerar att produktionsvolymerna, viktade för Concentrics slutmarknader och regioner, kommer att öka med 4 procent under 2019 jämfört med föregående år, vilket är en minskning jämfört med 2018 då tillväxten blev 7 procent”, skriver vd David Woolley i rapporten. 

Concentric upprepar sina bedömningar om marknaden. 

”Vår bedömning är även fortsättningsvis att efterfrågan på medeltunga och tunga lastbilar, särskilt i Nordamerika, kan försvagas mot slutet av 2019. Vår verksamhet är flexibel och kan anpassas till förändrade kundbeteenden, till exempel minskad lagerhållning, och till eventuella marknadsförändringar. Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential”, skriver avslutar Concentric-chefenOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.