DanCann Pharmas listningsemission blev övertecknad

DanCann Pharmas listningsemission i samband med noteringen på Spotlight Stock Market blev övertecknad. Teckningsgraden var 183% och planen är att aktien börjar att handlas den 12 november. Den offentliga delen av emissionen tecknades till 433%.
Bild från cannabis-odling i Odense. Börsaktuella DanCann har ännu inte startat sin odling och satsar på en annorlunda teknik än den vanliga.

DanCann Pharma tillförs totalt 30 miljoner danska kronor i nytt kapital, före emissionskostnader. Bolaget har också fått 1 644 nya aktieägare.

Emissionskostnaderna bedöms bli cirka 3,8 miljoner danska kronor.

Corpura Fondkommission är rådgivare till bolaget i samband med noteringen.