Electrolux vd: Corona kommer påverka hela året

Vitvarubolaget Electrolux bedömer att coronakrisen kommer att påverka företaget under hela 2020.

Det säger Electrolux vd Jonas Samuelsson vid dagens telefonkonferens.
– På kort sikt verkar konsumenternas förtroende påverkas avsevärt på de flesta marknader, medan räntorna generellt är mycket låga, säger han.
Han pekar på att det är en oklar situation och att det är svårt att skatta effekten på efterfrågan för helåret 2020.
– Men med det sagt förväntar vi oss en negativ efterfrågan på alla våra huvudmarknader för helåret, med det andra kvartalet som det sannolikt svagaste kvartalet.
Electrolux-chefen uppger att det är många faktorer som är oklara och hur det kommer att påverka konsumentförtroendet. Det beror exempelvis på hur länge nationer kommer att vara nedstängda och hur snabbt lättnaderna genomförs. Han nämner flera osäkerhetsfaktorer såsom exempelvis arbetslöshetsfrågan och risken för en återuppväckning av infektioner.
I det andra kvartalet har nedstängningarna påverkat försäljningen som fallit med 40 procent i Europa under april. Effekten är som minst i Norden, Tyskland och Schweiz samt några länder i Östeuropa. I andra europeiska länder som genomfört hårda begränsningar är försäljningen ned med 70-80 procent.
– Vi förväntar oss att maj och juni kommer att vara något mindre påverkade, säger Samuelsson. Fabrikerna har öppnat upp och producerar efter efterfrågan. I Nordamerika var försäljningen ned med cirka 15 procent i april. Efterfrågan väntas framöver påverkas av lägre konsumentförtroende och ökad arbetslöshet. Företaget räknar med begränsningar i produktionen på grund av komponentförsörjning och krav på social distansering.
I Latinamerika minskade försäljningen med 15 procent i april. I det andra kvartalet väntas efterfrågan falla signifikant men mindre än i april.
Generellt sett minskade försäljningen med 30 procent i april och Electrolux räknar med en gradvis förbättring.
Electrolux spår en positiv effekt kopplat till råmaterial, vilket mer än väl kompenserar tarifferna i USA. Det rör främst stål men även kemi och plast.
När det gäller leveranskedjan är den största utmaningen Mexiko. Frågan löser sig gradvis men är mycket komplex, uppger Samuelsson.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här