”En synnerligen djup lågkonjunktur står för dörren”

Konjunkturinstitutet, KI, sänker sin tillväxtprognos för i år kraftigt på grund av coronaviruset, det skriver de i en prognos på onsdagen.

BNP väntas minska med 3,2 procent i år och öka med 3,5 procent nästa år. I decemberprognosen spådde KI en BNP-tillväxt på 1,0 procent i år och 1,5 procent nästa år.

KI konstaterar att covid-19-pandemin kommer att drabba den svenska ekonomin hårt.

”Hur hårt är i nuläget mycket svårt att säga, men en synnerligen djup lågkonjunktur står nu för dörren. Oron för att smittas och myndigheternas uppmaning att begränsa de sociala kontakterna har en kraftigt dämpande effekt på hushållens efterfrågan samtidigt som leveransproblem stör produktionen i delar av näringslivet”, skriver KI.

Dessutom påverkas efterfrågan negativt av omvärldens mycket omfattande åtgärder mot smittspridningen.

Konjunkturinstitutet räknar med att svensk BNP faller med drygt 6 procent det andra kvartalet.

Den ekonomiska politiken har redan lagts om i en kraftfullt stödjande riktning. Fokus ligger på att stödja näringslivet, och kommuner och regioner, i syfte att motverka en våg av konkurser och massarbetslöshet.

KI:s bedömning är att detta är en bra inriktning men att fler åtgärder än de som redan beslutats och aviserats kommer att behövas för att begränsa uppgången i arbetslösheten. Den relativt låga offentliga skulden i utgångsläget innebär att det finns ett stort utrymme att ge ytterligare stöd åt ekonomin.

Arbetslösheten väntas stiga från 6,8 procent förra året till 8,7 procent i år och 8,9 procent nästa år.

Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas visa ett underskott på 3,5 procent i år och 1,9 procent nästa år.

KI noterar att i den rådande situationen är deras kortsiktiga prognosmodeller av ytterst begränsat värde. Beskrivning av utvecklingen ska därför bäst ses som ett basscenario betingat på olika antaganden, snarare än som en renodlad prognos.

”Osäkerheten som omgärdar basscenariot är mycket stor och risken för en sämre utveckling dominerar”, skriver de.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.