Engångsposter tynger Haldex – höjer utdelningen

Verkstadsbolaget Haldex vänder till förlust i fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol. Bolaget höjer dock utdelningen. 

Nettoomsättningen steg till 1 225 miljoner kronor (1 049), en ökning med 17 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -12 miljoner kronor (33).

Engångsposterna uppgick till -50 miljoner kronor.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster blev 38 miljoner kronor (66), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 3,1 procent (6,3). 

Resultatet före skatt var -22 miljoner kronor (26). 

Resultatet efter skatt blev -24 miljoner kronor (14). Resultat per aktie hamnade på -0,54 kronor (0,25). 

Haldex föreslår att utdelningen mer än fördubblas till 1,15 kronor per aktie (0,55). 

Haldex långsiktiga mål för rörelsemarginalen ligger på 10 procent, vilket förväntas uppnås 2022, exklusive satsningar på ny teknik.

“Marknaden i Nordamerika förväntas fortsätta utvecklas positivt även under 2019. Svängningar på den nordamerikanska marknaden sker emellertid snabbt och det är svårbedömt om den positiva utvecklingen kommer hålla i sig under hela året. Europa bedöms stabilt med en orderingång i linje med 2018. Kina har en ytterligare försvagad marknad under 2019. Haldex kan delvis stå emot nedgången i och med att automatiska bromshävarmar numera är lagstadgade på tunga fordon. Indien bedöms få ett svagt år med minskade produktionsnivåer och Brasilien förväntas ha en försiktigt optimistisk marknadstillväxt, dock från låga nivåer”, kommenterar vd Åke Bengtsson i bokslutskommunikén. 

“För 2019 gör vi bedömningen att omsättningen kommer öka i Nordamerika vilket motverkas av oförändrad eller minskad omsättning i övriga regioner. Det leder sammantaget till en omsättning för 2019 som förväntas vara i linje med 2018. Haldex bedömning är att rörelsemarginalen för 2019, inklusive ökande satsningar på ny teknik, blir i linje med eller högre än rörelsemarginalen exklusive engångsposter för 2018”, avslutar Åke Bengtsson.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.