Engelska Skolan ökar rörelseresultatet – föreslår ingen utdelning

Utbildningsbolaget Engelska Skolan redovisar ökande omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen har reviderat de finansiella målen och föreslår inte någon utdelning.
“Finansiellt var den svenska verksamheten opåverkad av coronapandemin under kvartalet medan Spanien påverkades starkt men parerade effekterna enligt förväntan”, konstaterar vd Anna Sörelius Nordenborg.

Omsättningen steg 7,1 procent till 810,2 miljoner kronor (756,5).

Rörelseresultatet blev 89,3 miljoner kronor (71), med en rörelsemarginal på 11,0 procent (9,4).

Resultatet före skatt var 41,0 miljoner kronor (70,7).

Resultatet efter skatt blev 31,5 miljoner kronor (54,3), en minskning med 42,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,78 kronor (1,35), vilket innebär en minskning med 42,2 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår inte någon utdelning på grund av fortsatt osäkerhet kring eventuellt återinförda restriktioner samt fortsatt många intressanta förvärvsmöjligheter. Föregående år var utdelningen 1,16 kronor per aktie.

När det gäller de finansiella målen justeras dessa med hänsyn till redovisningsstandarden IFRS 16 Leasing och med hänsyn till att bolaget är betydligt större idag jämfört med 2016 när de tidigare målen sattes.

Målen avseende EBIT-marginal behålls enligt den tidigare redovisningsstandarden (IAS 17) då bolaget omförhandlar och tecknar åtskilliga nya hyresavtal varje år och avtalen är långa.

Tillväxtmålet är nu 8 procent i organisk tillväxt, med potential för ytterligare tillväxt genom förvärv. Tidigare mål var 10 procent. Målet att växa med i genomsnitt 2-3 skolor per år i Sverige behålls.

Lönsamheten ska vara minst 8 procent i justerad rörelsemarginal exklusive IFRS 16, vilket är oförändrat mot tidigare.

Utdelningspolicyn är att 30 procent av nettovinsten ska delas ut, med utrymme för undantag från styrelsen om till exempel attraktiva förvärv kan skapa mervärde för aktieägarna.

Engelska Skolan lämnar ingen prognos.

Engelska Skolan, Mkr Q4-2019/2020 Q4-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 810,2 756,5 7,1%
Rörelseresultat 89,3 71 25,8%
Rörelsemarginal 11,0% 9,4%
Resultat före skatt 41,0 70,7 -42,0%
Nettoresultat 31,5 54,3 -42,0%
Resultat per aktie, kronor 0,78 1,35 -42,2%
Utdelning per aktie, kronor 0,00 1,16
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här