Eolus: Del i demokratisk process att Ölme överklagats

INTERVJU Vindkraftsprojektet Ölme, som en miljögrupp överklagat till Mark- och miljödomstolen, är inte ett av Eolus Vinds prioriterade projekt, uppger bolaget till Affärsvärlden Analys+.

I helgen rapporterade Nya Werlandstidningen (NWT)/Nya Kristinehamnsposten att överklagan av vindkraftsprojektören Eolus Vinds projekt i Ölme, i Värmlandskommunen Kristinehamn, nu har kompletterats.

Eolus projektbolag för Ölme fick höstas att så kallat ändringstillstånd hos Miljöprövningsdelegationen för att det planerade projektet ska få genomföras med ett minskat antal verk, men av dagens högre och mer kraftfulla modeller. Ändringsansökan överklagades till Mark- och miljödomstolen av en grupp som kallar sig för Föreningen för landskapsskydd i Ölme samt ett antal privatpersoner.

MILJÖGRUPP VILL SKYDDA PÅSTÅDD TJÄDERFÖREKOMST

Enligt den nya artikeln har miljögruppen nu inkommit med kompletteringar till sin överklagan, där de bland annat låtit bekosta en inventering av påstådda bestånd av fågelarten tjäder på markerna. Därtill anför gruppen att projektet skulle kunna nekas på grund av att Försvarsmakten tagit nya beslut om lågflygningsområden i Värmland, efter att beslutet om ändringstillståndet togs.

Gruppen vill att domstolen i första hand upphäver tidigare meddelade tillstånd för Eolus projekt, som var på 16 verk med maximal höjd 150 meter och maximal effekt 40 megawatt, och avslår ändringsansökan, som rör 13 verk med maximal höjd 200 meter.

I andra hand vill gruppen att målet återförvisas till miljöprövningsdelegationen för att “en ytterligare tjäder- och orrinventering får ske nästkommande år”. Då bör även “örnen ytterligare observeras”, skriver föreningen enligt artikeln.

EJ ETT AV EOLUS PRIORITERADE PROJEKT

Eolus Vinds syn på överklagan nämns inte i artikeln. Till Affärsvärlden kommenterar vindkraftsbolagets kommunikationschef Johan Hammarqvist för Affärsvärlden via mejl:

– Överklagningar är i sig inget ovanligt och är en del i den demokratiska processen. Vi har genomfört samtliga de inventeringar och utredningar som myndigheterna ålagt oss och fått positivt svar på vår ansökan. Såväl Länsstyrelsen i Värmland som Kristinehamns kommun är positiva. Vad gäller Försvarsmakten har de inte haft något att erinra mot vår ansökan.

Vad gäller projektets betydelse för bolaget är det ännu inte bland Eolus prioriterade projekt.

Storleken kan enligt Johan Hammarqvist handla om en sammanlagd installerad effekt på cirka 55 megawatt, dock beroende på val av verk. Utan att uttala sig kring nedlagda kostnader i specifika projekt konstaterar kommunikationschefen att projekteringskostnader generellt brukar utgöra endast några få procent av totalkostnaden för en fullt idrifttagen vindkraftpark.

– För att projektet ska kunna gå vidare, i enlighet med det positiva beslut vi fått från Miljöprövningsdelegationen, krävs först och främst ett lagakraftvunnet tillstånd med högre verk. Efter det vidtar en process med att matcha projektet mot kund på marknaden och göra upphandling av vindkraftverk. Inga byggnationer påbörjas utan tecknat kundkontrakt, meddelar Eolus Johan Hammarqvist.

Ölme-projektets framtid avgörs därmed av Mark- och miljödomstolen.

 

Eolus Vind i dagsläget största innehav i Affärsvärlden Analys+ Nordiska Värdeportföljen.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här