Equinors resultat tyngs av nedskrivningar

Norska oljejätten Equinor redovisar ett justerat rörelseresultat för det tredje kvartalet som inte alls når upp till analytikernas förväntningar. Omsättningen för perioden kommer dock in något över prognos.
Foto: Carina Johansen /TT

Omsättningen sjönk 27,4% till 11 339 miljoner dollar (15 610). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 10 944.

Rörelseresultatet blev -2 019 miljoner dollar (-469). Resultatet tyngs av nedskrivningar på 2,93 miljarder dollar från sänkta framtida pristantaganden samt vissa minskningar av de uppskattade reserverna.

Justerat rörelseresultat utföll på 780 miljoner dollar (2 593), väntat var 1 078, med en justerad rörelsemarginal på 6,9% (16,6).

Resultatet efter skatt blev -2 124 miljoner dollar (-1 107).

Den föreslagna kvartalsutdelningen är på 0,11 dollar per aktie.

Produktionen uppgick till 1,99 miljoner fat per dag, att jämföra med 1,91 miljoner fat per dag samma period förra året.

”Det finns fortfarande en betydande osäkerhet kring den framtida utvecklingen av råvarupriser som understryker vikten av ökad konkurrenskraft och ekonomisk motståndskraft”, säger vd Eldar Sætre i rapporten.

Under utsikter står det bland annat att de organiska kapitalutgifterna för 2020 uppskattas till cirka 8,5 miljarder dollar. Dessa uppgick till 5,99 miljarder dollar under årets tre första kvartal.

Equinor, MUSD Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 11 339 10 944 3,6% 15 610 -27,4%
Rörelseresultat -2 019 -469
Rörelseresultat, justerat 780 1 078 -27,6% 2 593 -69,9%
Rörelsemarginal, justerad 6,9% 9,9% 16,6%
Nettoresultat -2 124 -1 107

Konsensusdata från Factset