Ericsson slår förväntningarna

Telekombolaget Ericssons justerade rörelseresultat blev 6,5 miljarder kronor för det tredje kvartalet 2019.

Genomsnittet av 18 analytikers prognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 5,02 miljarder kronor.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 11,4 procent, mot snittestimatet om 8,9 procent, och den justerade bruttomarginalen var 37,8 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 37,1 procent.

Det rapporterade rörelseresultat, där engångsposter ingår, blev -4,2 miljarder kronor, mot snittestimatet -8,1 miljarder kronor.

Ericsson har tidigare rapporterat att en avsättning på 12 miljarder kronor för en uppgörelse med amerikanska myndigheter, som ingår i det rapporterade rörelseresultatet, gjorts tredje kvartalet.

Försäljningen uppgick till 57,1 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront Data på 56,2 miljarder kronor.

Inför torsdagens rapporter – aktierna att hålla ögonen på På torsdag inleder Ericsson, Telia, och Tele2 rapportperioden.  

Ericssons justerade bruttomarginal, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 37,8 procent under det tredje kvartalet, en ökning/minskning jämfört med 36,9 procent motsvarande period i fjol.

Enligt Infront Datas sammanställning av 16 analytikerprognoser låg snittestimatet på en justerad bruttomarginal på 36,9 procent.

Bruttomarginalen inom Networks på 41,6 procent var oförändrad jämfört med i fjol. Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var oförändrad, trots en utspädande påverkan på marginalen och lagernedskrivningar, båda relaterade till strategiska avtal, skriver Ericsson.

Ericsson höjer målet vad gäller försäljningen för 2020.

“Den fokuserade affärsstrategin kvarstår, och bolaget ligger i fas för att nå de nya finansiella målen”, skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet.

Det nya målet ligger på 230-240 miljarder kronor, upp från tidigare 210-220 miljarder. Det nya målet är baserat på en växelkurs 9:50 för kronan mot dollarn. Tidigare antagande på denna punkt var 8:70.

“Ökningen drivs av Networks, delvis med stöd av valutaeffekter”, skriver Ericsson.

Ericsson ambition för omsättningen för segmentet Networks ligger nu på 160-164 miljarder kronor, en uppjustering från tidigare 141-145 miljarder kronor. Ericsson gör även en mindre justering av omsättningsmålet 2020 för Emerging Business and Other (nu 6-8 miljarder, tidigare 5-7). Omsättningsmålen för Digital Services och Managed Services ligger fast.

Ericssons mål för rörelsemarginalen för 2020 står samtidigt fast på mer än 10 procent och bolaget upprepar lönsamhetsmålen för de olika segmenten, med undantag för Emerging Business and Other.

“Detta innefattar fortsatt utspädande påverkan från strategiska avtal, en initialt högre kostnadsnivå för nyligen lanserade 5G-produkter samt en justering av målen för segmentet Emerging Business and Other till SEK -1,5 till -2,0 miljarder (tidigare nollresultat)”, skriver Ericsson om det oförändrade marginalmålet för 2020.

Ericssons nya mål för rörelsemarginalen 2022 är 12-14 procent. Det tidigare målet var att den skulle uppgå till mer än 12 procent.

Det nya målet är “baserat på en ambition att växa snabbare än marknaden i kombination med hävstångseffekter från investeringar i marknadsposition och FoU”, skriver telekombolaget.

Ericsson höjer även sin prognos för marknadstillväxten inom radioaccessnät (RAN) 2019. Den bedöms nu växa med 5 procent 2019, jämfört med tidigare prognos om en tillväxt på 3 procent.

Liksom tidigare spår bolaget att RAN-marknaden kommer att växa med 2 procent i snitt per år under perioden 2018-2023.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.