Fagerhult sänker utdelningen

Belysningsbolaget Fagerhult ökar omsättningen under det fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Nettovinsten var lägre och bolaget drar ner utdelningen till 1,50 kronor (2,00).

”Under fjärde kvartalet var handelsläget utmanande på ett flertal marknader och det
återspeglas i resultatet”, konstaterar bolaget.

Tillväxten under kvartalet kommer från nyligen gjorda förvärv.

Orderingången landade på 1 925,6 miljoner kronor (1 291,2), en ökning med 49,1 procent mot föregående år. Organiskt minskade dock orderingången med 1,1 procent.

Omsättningen steg 43,1 procent till 2 129,3 miljoner kronor (1 488,1). Organiskt sjönk omsättningen 6,6 procent.

Fagerhult beskriver att efterfrågan på armaturer inte var lika stark som väntat i flertalet regioner och verksamheten har dessutom varit mer säsongsberoende.

Rörelseresultatet blev 206,8 miljoner kronor (205,6), med en rörelsemarginal på 9,7 procent (13,8).

Resultatet före skatt var 175,5 miljoner kronor (195,2).

Resultatet efter skatt blev 126,2 miljoner kronor (154,2), en minskning med 18,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,71 kronor (1,35), vilket innebär en minskning med 47,4 procent mot föregående år.

Fagerhult föreslår 1,50 kronor i utdelning (2,00).

”För framtiden ligger fokus på att skapa en strategisk samsyn hos våra varumärken för att adressera marknaden och samarbeta med gemensamma partners. Koncernen har en stark ställning med sunda marginaler och genom en framgångsrik implementering av det strategiska arbetet är ledningens uppfattning att det ska vara möjligt att återgå till en organisk tillväxt och att öka marknadsandelar trots den generellt svagare tillväxten i vissa regioner”, skriver bolaget om utsikterna för 2020.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.