Fenix Outdoor minskar omsättningen

Friluftsspecialisten Fenix Outdoor redovisar en lägre omsättning och vinst i det tredje kvartalet, jämfört med året innan. Ordförande varnar i rapporten för att covid-19-krisen är ännu inte över och att fler negativa effekter väntas.
Omsättningen sjönk 4,0% till 186,8 miljoner euro (194,5).

Ebitda-resultat blev 56,6 miljoner euro (57,3), med en ebitda-marginal på 30,3% (29,5).

Rörelseresultatet blev 45,5 miljoner euro (45,5), med en rörelsemarginal på 24,4% (23,4).

Resultatet före skatt var 43,2 miljoner euro (46,4).

Resultatet efter skatt blev 32,4 miljoner euro (35,6), en minskning med 9,0% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,43 euro (2,68), vilket innebär en minskning med 9,3% mot föregående år.

”Vi förväntar oss fortfarande att detta är inte slutet på covid-19-krisen. Vi förväntar oss att det kommer ytterligare negativa effekter, både under resten av året som under de två första kvartalen nästa år. Detta kan gälla konsumentbeteende, pandemisk utveckling eller politiska beslut. Det är troligt att julhandeln blir annorlunda. Vi räknar med att någon form av begränsningar för vår fysiska butiksförsäljning kan komma, men effekten är svår att förutse”, säger Martin Nordin, arbetande styrelseordförande i Fenix.

Fenix Outdoor, MEUR Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 186,8 194,5 -4,0%
EBITDA 56,6 57,3 -1,2%
EBITDA-marginal 30,3% 29,5%
Rörelseresultat 45,5 45,5 0,0%
Rörelsemarginal 24,4% 23,4%
Resultat före skatt 43,2 46,4 -6,9%
Nettoresultat 32,4 35,6 -9,0%
Resultat per aktie, EUR 2,43 2,68 -9,3%


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här