Fondförmögenheten ökar

Den totala fondförmögenheten ökade med 312 miljarder under fjärde kvartalet 2020 jämfört med föregående kvartal, visar siffror från SCB. Det var främst den positiva börsutvecklingen och stora nettoinvesteringar som ledde till uppgången.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Den totala fondförmögenheten uppgick till 5 207 miljarder kronor vid utgången av 2020. De totala nettoinvesteringarna uppgick under fjärde kvartalet till 75 miljarder kronor och hushållens nettoinvesteringar uppgick till 6 miljarder.

Svenska finansiella företag var den sektor där där fondförmögenheten ökade mest, med 250 miljarder, varav premiepension utgjorde 110 miljarder.

Den fondkategori som ökade mest var aktiefonder, med 232 miljarder, medan den kategori som ökade minst var räntefonder, med 6 miljarder.

Hushållens direktägda fondförmögenhet summerades till 956 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Det är en ökning på 50 miljarder jämfört med föregående kvartal. Den största ökningen sågs även här i aktiefonder, med 34 miljarder netto, medan värdet för hushållssektorns räntefonder minskade med 2 miljarder.