Fondförmögenheten på ny rekordnivå

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 340 miljarder kronor och uppgick vid utgången av november till rekordhöga 5 313 miljarder, enligt Fondbolagens förening.
Aktier, Fonder
Foto:TT

Det totala nysparandet i fonder uppgick till 19,9 miljarder kronor i november.

Stora nettoinsättningar gjordes i aktiefonder, där nettoinflödet låg på 22,7 miljarder. I november steg också Stockholmsbörsens värde med drygt 11 procent, inklusive utdelningar.

Nettosparande i fonder 2020, Mdkr
November Totalt 2020 Jan-Nov
Aktiefonder 22,7 19,6
Blandfonder -0,2 -21,7
Långa räntefonder -0,6 3,4
Kort räntefonder -2,2 13,1
Hedgefonder -0,6 -11,1
Övriga fonder 0,8 3,7
Summa 19,9 7,0

De flesta aktiefondkategorierna hade nettoinflöden. Störst nettoinsättningar gjordes i branschfonder, följt av globalfonder och Sverigefonder.

”Efter ett historiskt år, med otroliga svängningar på de finansiella marknaderna, når nu de svenska spararnas fondförmögenhet rekordnivåer. Detta om något visar vikten av långsiktighet och värdet av att inte gripas av panik även om det för stunden kan se mörkt ut. Fondspararna valde att satsa på aktiefonder istället för räntefonder under november, en vändning från månaden innan”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.

Räntefonder uppvisade dock nettouttag. Det gjordes nettouttag från korta räntefonder på 2,2 miljarder och från långa räntefonder på 0,6 miljarder, av vilket 0,3 miljarder utgjorde uttag från företagsobligationsfonder.

Även hedgefonder och blandfonder hade nettouttag på 0,6 respektive 0,2 miljarder kronor.

Fondförmögenhet, Mdkr
November 2020-11-30
Aktiefonder 3 309
Blandfonder 1 175
Långa räntefonder 497
Korta räntefonder 270
Hedgefonder 38
Övriga fonder 24
Summa 5 313

Hittills i år  har fonder noterat ett totalt nettoinflöde på 7 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisar nettoinsättningar på 19,6 miljarder. Långa räntefonder har noterat nettoinsättningar på totalt 3,4 miljarder kronor. Företagsobligationsfonder har dock under året uppvisat nettouttag på 1,5 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige har sedan årsskiftet ökat med 258 miljarder kronor. Av den totala fondförmögenheten är 3 309 miljarder, motsvarande 62 procent, placerade i aktiefonder.