Företag ser ytterligare inbromsning i konjunkturen

Konjunkturläget är fortfarande bättre än normalt, men allt fler tecken tyder på att inbromsningen fortsätter.

Det framgår av en intervjuundersökning som Riksbanken genomfört mellan den 17 oktober och 14 november. 43 företag med cirka 260.000 anställda ingår i undersökningen.

Industriföretagen är överlag fortsatt nöjda med konjunkturläge, men orderingången har sjunkit under året och flera företag har som svar på en minskad global efterfrågan börjat sänka produktionstakten och minska kostnaderna. För nästa år räknar några branscher inom industrin med en återhållen tillväxt och att en uppgång kan komma först 2021.

Byggsektorn ser att konjunkturen är på väg in i en svagare riktning i takt med att orderingången sjunker.

Handeln märker också av ett svagare läge men anser att ett alltför pessimistiskt tonläge i den allmänna diskussionen kring ekonomin och konjunkturen riskerar att göra hushållen mer försiktiga i sin konsumtion. De befinner sig dessutom i en omvandlingsprocess med stora utmaningar som digitalisering och utökad e-handel. Handelsföretagen är pessimistiska om möjligheterna att kunna höja priserna nästa år och de flesta räknar med lägre priser.

Fyra av fem företag anser att effekterna av de senaste årens låga räntor sammantaget har varit positiv för deras verksamhet, då det bidragit till att hålla den allmänna efterfrågan och sysselsättningen uppe och i viss mån till en konkurrenskraftigare växelkurs för exportindustrin.

Men en del påpekar att negativa räntor däremot känns intuitivt fel eftersom de bland annat leder till direkta kostnader för bankinlåningen. Överlag förefaller det ändå som om storföretagen har hanterat de negativa räntorna utan att det har inneburit några större kostnader för dem, enligt undersökningen.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här