Framtidstron inom handeln kvar på höga nivåer

Trots växande fraktproblematik ligger framtidstron i både butiks- och e-handeln kvar på en hög nivå. Det visar Handelsbarometern för oktober.Det skriver Svensk Handel.
En person betalar med ett kort i en butiks kortterminal Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Framtidsindikatorn för butikshandeln faller tillbaka med 1,5 enheter, till 104,9 i oktober. Det är dock över den neutrala nivån och högre än vid motsvarande period 2019.

”Efter en smärtsam pandemi som tömt besparingarna för många handlare är det nu helt avgörande att det blir en stark julhandel. Trots oro kring fraktproblemen tror handlarna på en stark avslutning på ett turbulent år, det är givetvis ett viktigt och glädjande besked”, säger Karin Johansson, VD på Svensk Handel.

Samtidigt noteras Framtidsindikatorn för e-handeln i oktober på 113,0. Även det är en bra bit över neutralt läge, och även över nivån för 2019. Dock har indikatorn trendmässigt avtagit sedan toppnoteringen i december 2020.

”E-handeln gick oerhört starkt under pandemin och tillväxten har fortsatt. När vi nu återgår till mer av ett normalläge frågar sig alla hur konsumtionsmönstren kommer att ta form. Det råder inga tvivel om att e-handlarna tror på fortsatt stark försäljning”, säger Karin Johansson.

Framtidsindikatorn för partihandeln noteras på 108,5 efter en minskning med 1,1 enheter i oktober. Samtidigt sjunker sällanköpshandeln från 110,3 till 106,5 medan dagligvaruhandeln stiger från 102,6 till 103,3 i oktober.