Getinges justerade ebita-resultat högre än väntat

Medicinteknikbolaget Getinge redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Det justerade ebita-resultatet var också högre än väntat.
Mattias Perjos, Getinge
Vd Mattias Perjos, Getinge Foto: Sören Håkanlind
Omsättningen sjönk 5,5 % till 6 587 miljoner kronor (6 971). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 409. Den organiska tillväxten i nettoomsättningen var plus 3,6 %.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 1 250 miljoner kronor (1 218), väntat 975.

Rörelseresultatet blev 1 205 miljoner kronor (757). Rörelsemarginalen var 18,3 % (10,9).

Resultatet före skatt var 1 157 miljoner kronor (677).

Resultatet efter skatt blev 806 miljoner kronor (497), analytikerkonsensus 571.

Justerat resultat per aktie blev 3,04 kronor (3,07).

Orderingången landade på 6 934 miljoner kronor (8 081), vilket är 1 % högre än analytikerkonsensus. Den organiska tillväxten i orderingången var -6,1 %.

För 2021 är bolagets bedömning att omsättningen kommer att stärkas utifrån 2019 års nivå till som lägst 27 miljarder kronor, i takt med att sjukvården återgår till normal kapacitet. Långsiktigt förväntar bolaget en omsättningstillväxt om 2-4 % organiskt per år.

Getinge, Mkr Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Orderingång 6 934 6 853 1,2% 8 081 -14,2%
Nettoomsättning 6 587 6 409 2,8% 6 971 -5,5%
EBITA, justerat 1 250 975 28,2% 1 218 2,6%
Rörelseresultat 1 205 757 59,2%
Rörelsemarginal 18,3% 10,9%
Resultat före skatt 1 157 677 70,9%
Nettoresultat 806 571 41,2% 497 62,2%
Resultat per aktie, justerat, kronor 3,04 3,07 -1,0%

Konsensusdata från Factset