GHP:s vinst mer än fördubblad tack vare engångsposter

Sjukvårdbolaget GHP Specialty Care redovisar en rejäl vinstförbättring i det fjärde kvartalet jämfört med året innan. Bolaget vill föreslå utdelning men kommer att återkomma om exakt belopp och tidpunkt för detta.
GHP Specialty Care är en vårdkoncern med verksamhet i Norden, Förenade Arabemiraten och Kuwait.
Omsättningen steg 5,5% till 393,5 miljoner kronor (372,9). Organiska tillväxten var 8,8% (6,8).

Ebitda-resultat blev 66,4 miljoner kronor (41,3), med en ebitda-marginal på 16,9% (11,1).

Rörelseresultatet blev 40,4 miljoner kronor (17,8), med en rörelsemarginal på 10,3% (4,8).
Engångspost från reavinst påverkar resultatet positivt med 19,8 miljoner kronor. Samtidigt belastas resultatet av nedskrivningar av fordringar på 5,3 miljoner kronor under perioden. Det landar i netto positiva engångsposter på 14,5 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 37,9 miljoner kronor (15,4).

Resultatet efter skatt blev 33,1 miljoner kronor (13,1), och per aktie 0,45 kronor (0,16).

Det uppges att styrelsen ämnar föreslå utdelning enligt utdelningspolicy men att man återkommer med förslag på exakt belopp och tidpunkt för utdelningen.

VD Daniel Öhman uppger att året avslutades starkt inom den nordiska verksamheten där flera av klinikerna kom att visa tydliga resultatförbättringar jämfört med året innan.

”Våra kliniker i Västra Götaland, Skåne och Köpenhamn har utvecklats väldigt väl, där man lyckats anpassa verksamheterna på ett föredömligt sätt för att hantera den ökande efterfrågan på specialistvård. I Stockholm har våra verksamheter påverkats negativt av pandemin där sjukfrånvaro och nya restriktioner skapat vissa utmaningar”, säger Öhman.

Inom den utländska verksamheten fortsätter pandemin att ha en påverkan på verksamheten i Förenade Arabemiraten och Kuwait.

”I Kuwait innebär pandemin att vi inte kan expandera sjukhuset i den takt vi önskar, vilket även påverkar våra intäkter”, säger Öhman. Vad gäller vårdverksamheten uppger Öhman att kvartalet ”inleddes med en viss ökning av patientvolymer och vårdkonsumtion, vilket också återspeglar sig i segmentets kostnader”.

Han tillägger att detta är en naturlig följd av den minskning som pandemin orsakade i det andra och tredje kvartalet.

GHP, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 393,5 372,9 5,5%
EBITDA 66,4 41,3 60,8%
EBITDA-marginal 16,9% 11,1%
Rörelseresultat 40,4 17,8 127,0%
Rörelsemarginal 10,3% 4,8%
Resultat före skatt 37,9 15,4 146,1%
Nettoresultat 33,1 13,1 152,7%
Resultat per aktie, kronor 0,45 0,16 181,3%