Handelsbanken ser potential i oljebolagets förvärv

Köprekommendation för aktien upprepas, till följd av god kurspotential även med nuvarande oljepris. Det framgår av en kommentar.
Foto: Lundin Energy

Handelsbanken ser hög potential i Lundin Energys förvärv av andelar i en tillgångsportfölj i Barents hav.

Portföljen innefattar en 10-procentig licensandel i oljefyndigheten Wisting och en licensandel om ytterligare 15 procent i oljefyndigheten Alta.

“Wistings resurser uppskattas till 500 miljoner fat olja brutto och området förväntas bli ett av produktionsnaven i Barents hav framöver”, kommenterar storbanken.

Handelsbankens uppfattning är att portföljköpet stärker bolagets positioner i kärnområden och ökar den långsiktiga produktionspotentialen.

Vidare förväntar man sig höga utdelningar under kommande år från Lundin Energy, som anses vara välkänt för värdeskapande affärer och framgångsrik prospektering.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här