Hanza förvärvar bolag som omsätter 1,1 miljarder kronor

Kontraktstillverkaren Hanza förvärvar samtliga aktier i Orbit One, ett svenskt bolag som erbjuder kontraktstillverkning av elektronik och elektromekanik.
Hanza förvärvar bolag som omsätter 1,1 miljarder kronor - Erik Stenfors, VD Hanza
Erik Stenfors, VD Hanza

Orbit One har en årsomsättning om 1,1 miljarder kronor och ett ebita-resultat på 70 miljoner kronor.

Orbit One bedriver verksamhet i två produktionsanläggningar i Sverige och en i Polen och har totalt 620 anställda, varav 65 är ingenjörer.

Köpeskillingen uppgår preliminärt till 367 miljoner kronor. Därutöver finns en tilläggsköpeskilling baserad på bolagets utveckling under 2024, vilken maximalt kan uppgå till 91 miljoner kronor och som endast utgår vid en resultatförbättring i jämförelse med 2023. Givet att den maximala tilläggsköpeskillingen erläggs, motsvarar den totala köpeskillingen på skuldfri basis en ev/ebit-multipel om maximalt 7. Förvärvet finansieras med bankkrediter.

Hanza kommer efter förvärvet fortsatt att vara väl under skuldsättningsmålet, som innebär att den räntebärande nettoskulden i relation till justerad ebitda ska uppgå till högst 2,5. Tillträde kommer att ske efter myndighetsgodkännanden, vilket förväntas erhållas senast i början av januari 2024.

Förvärvet bedöms ha en betydande positiv påverkan på koncernens finansiella mål 2025, varför Hanzas styrelse avser att revidera dessa inom kort.

Orbit Ones vd, Mattias Lindhe, kommer att fortsätta i Hanza-koncernen och har beslutat sig för att återinvestera 2 miljoner kronor av den del av köpeskillingen som tillfaller honom i Hanza-aktier genom förvärv i marknaden. Han kommer även att ingå ett lock-up åtagande för dessa aktier under 12 månader.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.