Hanza vänder till vinst

Kontraktstillverkaren Hanza redovisar ett resultat efter skatt om 5,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (-9,7).

Resultat per aktie blev 0:16 kronor (-0:33).

Rörelseresultatet, ebit, uppgick till 8,1 miljoner kronor (-3,1).

Ebita-resultatet uppgick till 11,7 miljoner kronor (-1,1). Resultatet belastas med direkta kostnader om cirka -4,8 miljoner kronor (-14,0) hänförliga till avveckling av en enhet i Kina, förvärv, integration och återföring av övervärden i balansräkning vid förvärvet av Rittner.

Justerat för dessa engångsposter uppgick ebita-resultatet till 16,5 miljoner kronor (12,9).

Kvartalets nettoomsättning blev 548 miljoner (433).

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 0:25 kronor per aktie (0:25) för 2019.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.