Här är årets advokatbyrå

Vinnarna i Årets Advokatbyrå är utsedda för 13:e året i rad.

Det är för trettonde året i rad som analysföretaget Regi har genomfört sin stora bransch- och klientstudie där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik.

Storbyråerna Roschier och MAQS samt Göteborgsbyrån Crusner vinner sina kategorier för första gången medan Fylgia tar hem sin utmärkelse för fjärde året.

Roschier är vinnare i den nya kategorin ”Advokatbyråer 500+ mkr” och MAQS rankas högst i kategorin ”Advokatbyråer 200-499 mkr”. Stockholmsbaserade Fylgia rankas högst bland de mellanstora advokatbyråerna (90-199 mkr) och  Crusner har nöjdast klienter av samtliga rankade advokatbyråer och vinner kategorin ”Advokatbyråer 25-89 mkr”.

Årets studie omfattar nära 1000 bedömningar och 26 advokatbyråer ingår i studien. Utgångspunkten är ”Nöjd Klient Index” som består av 13 kriterier som bland annat affärsnytta, prisvärdhet, nivå av digitalisering och projektledning. Pris delas ut till den byrå med högst medelvärde.

”Effekter av pandemin och insolvensfrågor dominerar årets branschrapport. Pandemin har medfört mer uppdrag för affärsjuristerna inom bland annat arbetsrätt, olika avtalsfrågor och insolvens. Enligt klienterna förväntas antalet konkurser och rekonstruktioner öka. Men studien visar också att även om klientsamarbetena i huvudsak skett online, så har advokatbyråerna fortsatt leverera rådgivning i världsklass. För det har verkligen behövts. Förvånansvärt många klienter har snabbt kunnat återgå till ”business as usual” med sina advokatbyråer, vilket är glädjande”, berättar Ylva Gnosse, expertkonsult för Årets Advokatbyrå på Regi.

Följande advokatbyråer är vinnare i Årets Advokatbyrå :

Advokatbyråer 500+ MKR

 1. Roschier
 2. Mannheimer Swartling

Advokatbyråer 200-499 MKR

 1. MAQS
 2. Schjødt
 3. Cederquist

Advokatbyråer 90 -199 MKR

 1. Fylgia
 2. AG Advokat
 3. Walthon

Advokatbyråer 25-89 MKR

 1. Crusner
 2. MarLaw
 3. Moll Wendén

Årets Advokatbyrå är Sveriges största klientstudie för advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik och genomförs årligen av analysföretaget Regi. I år gav närmare 1000 köpare av affärsjuridik ger sin syn på samarbetet och frågor om framtiden. Vinnarna koras vid ett direksänt kunskapsseminarium i Stockholm den 14 januari 2020. Samarbetspartners är Chalmers Tekniska Högskola, Jurek Rekrytering & Bemanning, CSI Helsinki och JP Infonet.