Hög börsvärdering i USA oroar   

Risken är stor att den extremt stimulerande ekonomiska politiken skapar bubblor, varnar det kanadensiska analysinstitutet Bank Credit Analyst. Den amerikanska aktiemarknaden har samtidigt nått sin högsta värdering sedan internethaussen kring år 2000.
wall street
Foto: Michael Probst/TT, Richard Drew/TT

2020 var året när epidemio­logerna överträffade ekonomerna när det gäller att bli kritiserade för sina prognoser. Träffsäkerheten har varit så låg att många ”hobbyepidemio­loger” gjort bättre förutsägelser än Folkhälsomyndigheten när den hela tiden fått skriva upp prognoserna över antal sjuka och avlidna.
BNP i alla länder i G20, med undantag för Kina som reagerade snabbt mot smittutbrott och sedan hållit garden uppe, faller 2020. I länder som Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien är nedgången omkring 10% eller mer. De nordiska länderna klarar sig bättre med nedgångar under 5%, men Sverige har inte fått betalt för sin öppna strategi.

2020 var också året då klyftan mellan stora digitala företag, som har ökat sin lönsamhet under pandemin, och små analoga, som kämpar för sina liv, blev större än någonsin. Trots en världsekonomi i fritt fall under det andra kvartalet och branta fall på världens börser slutade många breda börsindex på plus, eller nära noll, för helåret. Men varningsklockorna har börjat att blinka när värderingarna i USA är på nivåer världen inte skådat sedan 1929 och 2000 (Shiller PE-tal).

Det välrenommerade kanadensiska analysinstitutet Bank Credit Analyst (BCA) ger i slutet av varje år ut en rapport till sina kunder som skissar på de ekonomiska och finansiella utsikterna för det kommande året. I årets utgåva ser BCA ljuset i pandemitunneln när vaccin på bred front börjat rullas ut. Det sätter förhoppningsvis punkt för pandemin som på kort sikt minskar osäkerheten om de ekonomiska utsikterna. Men på lång sikt finns fortfarande frågetecken kvar. De enorma ekonomiska stimulanser som sjösatts måste vid någon tidpunkt tas tillbaka och det riskerar att skapa abstinens i finansiella marknader. Att aktiemarknaderna gått så bra som de gjort under 2020 kan bero på optimism om framtidsutsikterna, men en mer trolig förklaring enligt BCA är att den hyperstimulerande penningpolitiken som bedrivits tryckt upp aktiekurserna när investeringsalternativen varit få.

Aktier bättre än obligationer 2021
Trots uppgångar på aktiemarknaden ser BCA framför sig att aktier kommer ge bättre avkastning än obligationer under 2021. Pandemin ser ut att få en lösning och det finns inte något akut inflationshot. BCA är mer förtjusta i cykliska aktier än defensiva och föredrar värdeaktier framför tillväxtaktier och små bolag framför stora. Ser man till geografin väljer BCA:s analytiker helst utvecklade marknader utanför USA och de har en ganska neutral syn på tillväxtmarknader då inslaget av techbolag i index där är så stort.

BCA förväntar sig att dollarn kommer att fortsätta att utvecklas svagt och att det finns en uppsida i både olja och guld. Olja för att efterfrågan tar fart igen och för att oljeproducenter, med Ryssland och Saudiarabien i förarsätet, kommer försöka hålla tillbaka utbudet. Guldet kan komma att stärkas av oro för ökad inflation på lite längre sikt som en följd av den lätta penning- och finanspolitiken.

På den geopolitiska arenan ser BCA konflikten mellan USA och Kina som det största hotet. Institutet tror att Joe Biden som president kommer försöka minska konfliktnivån med Kina.  Men det finns ändå en risk att Kina kommer utöva påtryckningar mot Taiwan och landets självständighetssträvanden efter vad som hänt i Hong Kong där Kina tog i med hårdhandskarna för att stärka sitt grepp om territoriet utan att omvärlden reagerade nämnvärt.

På kort sikt ser den ekonomiska situationen i världen lite bättre ut när vi nu har ett vaccin. Förutsatt att den ”andra vågen” av pandemin inte förvärras alltför mycket och att de missnöjesyttringar som finns i många länder som en följd av ökad arbetslöshet och ekonomisk osäkerhet som pandemin har skapat inte blir för stora. Orosmoment i världen, som en stor offentlig skulduppbyggnad när budgetunderskotten i världen nu skenar, och risken för att inflationen ska ta fart igen är problem att hantera lite längre fram.