Idun Industriers nyintroduktion blev kraftigt övertecknad

Industribolaget Idun Industriers nyemission inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market mötte ett mycket stort intresse. Erbjudandet var kraftigt övertecknat med teckningar överstigande 2 miljarder kronor från fler än 45 000 investerare. Det framgår av ett pressmeddelande.
Idun Industrier äger elva dotterbolag. Det största är PamTot som säljer fordonstvättanläggningar i Sverige och Finland. Ett exempel finns på bilden ovan.
Aktien börjar handlas på Nasdaq First North Growth Market i morgon den 25 mars med kortnamnet IDUN B.

Teckningskurs var på förhand bestämd till 86 kronor per B-aktie, motsvarande ett börsvärde för Idun på 700 miljoner kronor före erbjudandet. Erbjudandet omfattar 2,54 miljoner B-aktier, motsvarande ett värde om 219 miljoner kronor, inklusive en övertilldelningsoption om 10% procent av antalet aktier i erbjudandet.

Ankarinvesterare är Alcur Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, Handelsbanken Fonder och investmentbolaget Spiltan som tecknar aktier för 130 miljoner kronor. Därutöver hade tre av Iduns huvudägare, Adam Samuelsson, Luliem Capital och Ulf Rosberg åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett värde om 33 miljoner kronor.

Aktieägare representerande 92% av de befintliga aktierna, inklusive styrelsen och koncernledningen, har ingått åtaganden om lock-up från den första dagen för handel på Nasdaq First North. För koncernledning gäller lock-up i 360 dagar och för styrelsen och bolagets samtliga övriga aktieägare utom en gäller 180 dagar.

”Det är med stor glädje, stolthet och viss ödmjukhet som vi nu noterar vår B-aktie på Nasdaq First North. Sedan starten har Idun växt genom att investera i välskötta små och medelstora nischbolag, och tillsammans med ledningen i respektive verksamhet, långsiktigt utveckla dessa. Genom det kapitaltillskott om cirka 200 miljoner kronor som Idun tillförs i samband med noteringen står vi väl rustade att fortsätta utvecklas och växa på den inslagna vägen. Vi är glada över att både välkomna några nytillkommande starka institutionella investerare, liksom ett lite större antal privata sparare och investerare till oss som aktieägare. Vi kommer att göra vårt yttersta för att förvalta det förtroendet”, kommenterar Karl-Emil Engström, VD för Idun Industrier.