Igrene redovisar minskad rörelseförlust

Bolaget har tidigare kommunicerat att man förbereder en företrädesemission men villkoren för nyemissionen är ännu inte fastställda.
Foto: Chris Ryan/TT

Gasprospekteringsbolaget Igrene redovisar en minskad rörelseförlust under första kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Rörelseintäkterna var 32 000 kronor (0).

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor (-2,1). En väsentlig del avser kostnader för fältarbeten, nyemission samt konsulttjänster.

Resultatet före och efter skatt var -1,6 miljoner kronor (-2,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,09).

Likvida medel uppgick till 1,4 miljoner kronor (3,7). Igrene har tidigare kommunicerat att man förbereder en företrädesemission men villkoren för nyemissionen är ännu inte fastställda.

I rapporten lyfter bolaget fram att man planerar att naturgasförekomsterna i Siljansringen ska vidareförädlas till LNG och försörja i första hand regionala industrikunder.

”Detta kommer att stödja det globala arbetet med att reducera utsläpp av växthusgaser och Sveriges möjlighet att uppnå sina miljömål inom transportsektorn. På längre sikt finns ambitioner att omvandla naturgasen till vätgas med ny teknik som möjliggör att avlasta atmosfären från växthusgaser”, skriver bolaget.