Industrivärden har sålt sina återstående aktier i stålbolaget SSAB

Industrivärden har sålt hela sitt aktieinnehav i SSAB om 44 334 933 A-aktier för 45,53 kronor per A-aktie, motsvarande en total försäljningslikvid om 2 019 miljoner kronor. Priset innebär en rabatt på 4,9% mot gårdagens stängningskurs.
Helena Stjernholm, Industirvärden.
Helena Stjernholm, Industirvärden. Foto: Yvonne Åsell/SvD/TT
Avyttringen har skett genom en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till institutionella investerare. De avyttrade aktierna motsvarar 4,3% av kapitalet och 11,8% av röstetalet i SSAB.

Industrivärden har varit ägare i SSAB sedan 1994. Bolaget frigör genom försäljningen medel för alternativa investeringar.