K-Fastigheter ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget K-Fastigheter redovisar ökade hyresintäkter och förvaltningsresultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Jacob Karlsson VD K-Fastigheter.
Jacob Karlsson, vd. Foto: Pressbild

Hyresintäkterna steg till 59,5 miljoner kronor (47,8), en ökning med 24,5% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 35,5 miljoner kronor (30,5), en ökning med 16,4% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 19,6 miljoner kronor (15,5), en ökning med 26,5% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 214,8 miljoner kronor (116,0). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 162,9 miljoner kronor (121,4) och värdeförändringar på derivat och övrigt med 26,5 miljoner kronor (-13,8).

Resultatet efter skatt blev 168,2 miljoner kronor (92,3), en ökning med 82,2% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 4,69 kronor (2,72), vilket innebär en ökning med 72,4% mot föregående år.

Det långsiktigt substansvärdet steg till 109,17 kronor per aktie (78,74), en ökning med 38,6%.

Antal lägenheter i förvaltning ökade till 2 277 (1 789) och antalet byggstartade lägenheter steg till 296 (263). Antal lägenheter i pågående byggnation steg till 1 567 (963) och antal lägenheter under projektutveckling ökade till 5 281 (2 692).

”Det är med en riktigt bra magkänsla vi inleder 2021, med högt tempo och mot ett nytt operativt mål om 1 300 årliga byggstarter innan 2023 års utgång, vilket känns realistiskt och inom räckhåll. Vårt tidigare mål om 1 000 byggstartade lägenheter innan 2023 utgång kommer vi uppnå redan under detta verksamhetsår”, kommenterar VD Jacob Karlsson i delårsrapporten.

K-Fastigheter, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 59,5 47,8 24,5%
Driftöverskott 35,5 30,5 16,4%
Förvaltningsresultat 19,6 15,5 26,5%
Resultat före skatt 214,8 116,0 85,2%
Nettoresultat 168,2 92,3 82,2%
Resultat per aktie, kronor 4,69 2,72 72,4%
Substansvärde per aktie, kronor 109,17 78,74 38,6%