Karolinska Development vinstvarnar

Karolinska Developments resultat för det tredje kvartalet kommer att påverkas negativt med cirka 190 miljoner kronor på grund av den senaste tidens aktiekursutveckling för börsnoterade portföljbolaget Aprea Therapeutics.
Kursutvecklingen påverkar Karolinskas bokförda värde av innehavet och ger därmed i sin tur även en negativ resultateffekt, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Resultateffekten påverkar inte Karolinska kassaflöde.