Karolinska Development minskar förlusten

Life science-investmentbolaget Karolinska Development redovisar en minskad förlust i det första kvartalet.
Foto: Chris Cross
Omsättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor (1,1).

Rörelseresultatet blev -23,9 miljoner kronor (-125,5).

Resultatet efter skatt blev -24,9 miljoner kronor (-126,1). Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (-0,72).

Resultatet beror till största delen på den negativa utvecklingen av aktiekursen avseende det noterade innehavet Ossdsign, skriver bolaget.

Investeringarna i portföljbolag under det första kvartalet 2021 uppgick till 3,3 miljoner kronor. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, löd 9,5 miljoner kronor.

VD Viktor Drvota skriver i en kommentar till rapporten att inledningen av 2021 har präglats av viktiga framsteg för fyra av portföljbolagen, i form av Forendo, Ossdsign, Modus Therapeutics och Dilafors.

Bolaget fortsätter att utvärdera möjligheter att investera i fler life science-projekt som kan utvecklas till nya ”banbrytande behandlingar av medicinska tillstånd”.

Karolinska Development, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,6 1,1 -45,5%
Rörelseresultat -23,9 -125,5
Nettoresultat -24,9 -126,1
Resultat per aktie, kronor -0,14 -0,72