Köp fastighetsbolaget

Brinova har det lilla fastighetsbolagets tillväxtmöjligheter och fastighetskungarna i ägarkretsen borgar för en förädlingsresa.

KÖP Brinovas sydsvenska bestånd är relativt litet och renodlas mot de defensiva segmenten hyresbostäder och samhällsfastigheter.

Tre fjärdedelar av ytan finns i region Väst, vars orter i fallande ordning är Eslöv, Landskrona, Malmö, Lund, Vellinge, Kävlinge och Trelleborg. En fjärdedel finns i region Öst, merparten kring Skånes fjärde största stad Kristianstad och resten kring blekingska Karlskrona.

Närhet till större städer ger god tillväxt samt befolkningsunderlag. Från Eslöv tar tågpendeln en knapp kvart till Lund och under halvtimmen till Malmö. Resultatet blir en konjunkturokänslig förvaltning med låg vakansrisk.

På Affärsvärldens prognos ger kända förvärv och projekt plus ökad storlek att förvaltningens löpande rörelsekassaflöde (ffo) nu snabbt stiger. Värderingen går då mot attraktiva p/ffo 8 för år 2019.

Mot ränteuppgång finns gott kassaflödesutrymme. Som liten snabbväxare är Brinovas stora sårbarhet däremot om låneutbudet stryps.

Utanför prognos bör bolagets förvärvsfokus beaktas. Storägarnas, styrelsens och ledningens starka kontaktnät i Sydsverige underlättar för goda affärer.

Finansmannen Erik Paulssons familj kontrollerar 32 procent av kapitalet via Backahill och representeras framöver i styrelsen av Svante Paulsson, Erik Paulssons son. Styrelseordförande är Erik Selin, vars noterade fastighetsjätte Balder har 25 procent av kapitalet. Bygg-/fastighetskoncernen Er-Ho, med 12 procent av kapitalet, representeras av vd:n Mikael Hofmann.

Om en aktieflytt till Stockholmsbörsens huvudlista blir av är dagens låga värdering sannolikt kortvarig.

Affärsvärlden ger Brinova köpråd. Riktkurs blir 18 kronor, där eget kapital per aktie står inom ett år – om inte räntan rusat.

Det här är en kortversion av aktierådet 15–30 minuter från EslövI Brinova drar ett par av Sveriges fastighetskungar nytta av Skånes korta pendlingsavstånd. Doldisbolagets defensiva kassaflöden är för billiga för att förbli oupptäckta.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.